EN
meol

Sodelovanje z Lotrič Metrology vam zagotavlja 5 prednosti:

  • svetovanje pri izvajanju, vzdrževanju in optimiziranju sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001 in shemi EMAS;
  • sodelovanje s pooblaščenim laboratorijem za izvajanje monitoringa odpadnih vod po akreditiranih preskusnih postopkih;
  • zagotavljanje preglednih rezultatov in strokovnih obrazložitev;
  • možnost stalnega dostopa do elektronskih poročil preko spletne aplikacije MeOL;
  • informiranje o spremembah s področja okoljevarstvene zakonodaje: vse novosti na M&Q akademiji.

Monitoring odpadnih in tehnoloških vod

PODROČJA
Čistilne komunalne naprave (male in velike)
Hladilni sistemi (kotlovnice, hladilni pretočni sistemi)
Kovinska industrija (galvanizerstvo, lakiranje, brušenje …)
Motorna vozila (avtopralnice, bencinski servisi)
Živilska industrija
Tekstilna industrija
Zdravstvo
Ostalo
MONITORING ODPADNIH VOD
Vzorčenje ISO 5667-10*, interna*
Prve meritve
Obratovalni monitoring
Letna poročila
PARAMETRI
Temperatura DIN 38404-C4 1,2*
pH ISO 10523*
Suspendirane snovi ISO 11923*
Usedljive snovi DIN 38409-H9-2*
Strupenost za vodne bolhe ISO 6341*
Meritev pretoka z Dopplerjevim pojavom v odprtih kanalih
in delno polnih ceveh (od 1 do 2000 m3
/h)
ISO 15769
Krom-šestvalentni ISO 11083* ISO 11083*
Anioni (fluorid, klorid, nitrat, sulfat) ISO 10304-1*
Kovinski ioni (Fe, Al, As, Cu, Zn, Cd, Co, Cr, Mn, Ni, Ag, Pb,
Ba, P, Sn)
ISO 11885*
Amonijev dušik ISO 7150-1*
Nitritni dušik EN 26777*
Klor (prosti in celotni) EN ISO 7393-1*
KPK DIN 38409-H 41-1,2*
BPK5 ISO 5815-1 modificirana*
Mineralna olja interna* interna*
Težkohlapne lipofilne snov interna*
DOKUMENTACIJA
Rezultati vedno pri roki – brezplačna spletna aplikacija MeOL za pregledovanje dokumentov

Podpora na področju ravnanja z okoljem in izobraževanja

PODPORA PRI VODENJU OKOLJEVARSTVENE ZAKONODAJE
Letna izobraževanja v sklopu M&Q akademije: Vse kar morate vedeti o okoljevarstveni
zakonodaji v podjetju
Svetovanje pri izvajanju, vzdrževanju in optimiziranju sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001
in shemi EMAS
Izračun ogljičnega odtisa »carbon footprint«
*Akreditirani preskusni postopki 

Določamo tudi ostale parametre v odpadnih vodah. 

LOTRIČ Certificiranje d. o. o. ima pooblastilo Ministrstva za okolje in prostor za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih vod.

Povezane vsebine

Ugotavljanje skladnosti

Ugotavljamo skladnost širokega obsega zakonskih meril, opreme pod tlakom, varnosti in zdravja, požarne varnosti,...
VEČ

Kalibracije

Izvajamo kalibracije za najširši spekter vaših zahtev.
VEČ

Meroslovne rešitve

Uporabniki naših meroslovnih rešitev prisegajo na enega izmed treh načinov, ki jih ponujamo.

Več