RS
meol

Kontrola kvaliteta vaših proizvoda

Optički merni sistemi TRAMES

Optički merni sistemi TRAMES su merne mašine namenjene kontroli dimenzija proizvoda u industriji i laboratoriji.

Jedinstvena prednost sistema TRAMES je njegova potpuna prilagodljivost nameni korišćenja.

Vašim željama i zahtevima se prilagođavaju merne karakteristike (opseg, tačnost, rezolucija), potpun sistem prilagođen vašem proizvodu.

Programska oprema omogućava brzo i jednostavno merenje i prilagodiva je u odnosu na korisnikove zahteve.

Zakonsko merilo

Merači dužine žice i kabla

Različita izvođenja merača dužine omogućavaju:
• merenje u području do 9999,9 metara,
• merenje kablova debljine od 3 do 50 milimetara,
• podelu 1 centimetar,
• tačnost merenja +/- 0,5 % za dužine od 5 metara na dalje.

Da bi se bolje usredsredili na svoje klijente!

Metrološka rešenja

Kvalitet je najvažniji za Vas. Želite li imati 1FTE (čovek-dan) na 500 komada opreme? Za rad s partnerom koji nudi znanja i 24h/dan dostupnost, kao i potporu kada Vam je to potrebno?  Dok u isto vreme optimizuje Vaš lanac snabdevanja, povećava učinkovitost opreme koja se upotrebljava i iskoristiti prednosti automatizacije. Takođe oslobodite vreme za Vaš osnovni posao i proizvode?

Korisnici metroloških rešenja LOTRIČ Metrology učestvuju sa jednim od tri načina: uredno merenje, projekti i preventivno održavanje.

Za sve Vaše potrebe

Etaloniranja

Grupa LOTRIČ Metrology izvodi etaloniranje za najširi raspon Vaših zahteva. Etaloniranje rade kvalifikovani stručnjaci s modernom opremom na lokaciji ili u akreditovanoj laboratoriji grupe LOTRIČ Metrology.                                                         

Nakon svakog etaloniranja dobijate Uverenje o etaloniranju koji vam garantuje sledivost merila za uspostavljanje i održavanje sistema kvaliteta, tehničke preporuke i posebne zateve, kao što su GxP na području farmacije.

Pametni nadzorni sistem

Exactum

Zašto bi riskirali posledice nekontrolisanih, netačnih ili nepotpunih merenja stanja okoline? Trošak ovoga može lako ići i do nekoliko hiljada eura! Zašto da se borimo sa ispisima parametara na više različitih mesta i u različitim arhivama što vam oduzme 11% vašeg vremena? Umesto toga, koristite novi i učinkovit sistem za automatski nadzor parametara.

Novosti

25.09.2017

Najteža bundeva teži 639 kilograma

Na sedmom Državnom (Slovenija) takmičenju u vaganju bundeva u Mozirskom gaju, vaga se zaustavila na 639 kilograma ovog puta
21.09.2017

Sa predavačima na Slovenačkim mikrobiološkim danima

Od 20. do 22. septembra na Bledu su sedmi slovenački mikrobiološki dani, gde predstavnici LOTRIČ-a predstavljaju ulogu izlagača i predavača.
19.09.2017

Sve što morate videti o postupku sterilizacije

S poslovnim partnerima smo bili na poslovnom doručku, gde smo razgovarali o odgovarajućim postupcima sterilizacije.
22.08.2017

Nove akreditovane usluge

Od strane Slovenske akreditacije smo dobili odobrenje za proširenje obima akreditovanih postupaka unutar grupe LOTRIČ Metrology. Sad se možemo pohvaliti sa 191 akreditovan postupak.

Uverenje LOTRIČ Metrology: dokument koji vredi

Uverenje

Da li je kvalitet za vašu organizaciju i vaše klijente važan ili čak veoma bitan? Ako je odgovor potvrdan, LOTRIČ Metrology je vaš idealan partner. Obratite nam se: mi merimo, vi rastete.
Etaloniranjem, ispitivanjima i ocenjivanjima usaglašenosti bavimo se već desetinama godina, te smo priznati kao referentni partner. Sa LOTRIČ Metrology vaša merila su etalonirana i procesi su izvedeni onako kako zahtevaju vaši kupci.                                                       
Vaš kvalitet je potvrđen uverenjem LOTRIČ Metrology koji ima brojne prednosti.