RS
meol
31. 5. 2019
U Kragujevcu je 30. i 31.05.2019. godine u Hotelu Industrial održana 4. L-Net konferencija, kojoj su prisustvovali predstavnici članica grupacije LOTRIČ Metrology:

      - LOTRIČ Meroslovje - Selca, Slovenija
      - LOTRIČ Certificiranje d.o.o. - Kranj, Slovenija
      - PSM merni sistemi d.o.o. - Ljubljana, Slovenija
      - LOTRIČ Metrologija d.o.o. - Kragujevac, Srbija
      - TEHNIČAR Servag d.o.o. - Zagreb, Hrvatska
      - LOTRIČ Control d.o.o. - Mostar, Bosna i Hercegovina
      - LOTRIČ Metrologija d.o.o. - Negotino, Makedonija.

Na konferenciji je prezentovan dosadašnji rad grupe, njen rast, prednosti, vizija i misija. Predstavljena je i kompanija PSM Merni sistemi d.o.o., koja je 22.10.2018. godine postala deo grupacije LOTRIČ Metrology. Ova kompanija, sa više od 20 godina iskustva, nudi vrhunska rešenja u oblasti procesne i industrijske automatizacije.

Glavna tema konferencije bila je Aktivna prodajna strategija. Dobra prodajna strategija predstavlja temelj uspeha na tržištu, a u fokusu strategije je kupac i njegove potrebe. Pomoću prodajne strategije zauzimamo poziciju na tržištu i konkurentsku prednost. Plasiramo proizvode i usluge na tržište i gradimo brend.

Nakon oficijelnog dela konferencije održana je radionica "Strategija prodaje" u kojoj su učesnici, podeljeni u grupe, mogli praktično da primene usvojene tehnologije i znanje. Sve članice LOTRIČ grupacije su u saradnji sa predstavnicima LOTRIČ Meroslovje pokazale visok nivo razumevanja strategije prodaje, građenja brenda i plasiranja proizvoda i usluga kroz planove i strategije koje su predstavili. Kreirana je strategija za svaku članicu grupacije za period 2019. - 2020.
Učesnici konferencije detaljno su upoznati sa dostignućima u 2018. godini i sa planovima za 2019. godinu za grupaciju LOTRIČ Metrology.

Dobra atmosfera sa radionice prenela se i na večeru i zajedničko druženje koje je organizovano u Hotelu Industrial za sve učesnike konferencije. Uz muziku i ukusnu hranu sa ovih prostora, pravljeni su planovi za neke nove susrete.

Naredne godine, prema najavama, L-Net konferencija održaće se u Zagrebu. Radujemo se ponovnom susretu, druženju i razmeni iskustava i budućih planova sa kolegama iz grupacije LOTRIČ Metrology.