RS
meol

Učesnici obuke Sve što treba da znate o zaštiti životne sredine u preduzeću upoznaju se sa zahtevima zaštite životne sredine definisanim u zakonodavstvu i kako ih kontrolisati. 

Sadržaj i ciljevi seminara

 • Definisanje zakonodavstva u oblasti zaštite životne sredine
 • Definisanje uticaja preduzeća na životnu sredinu
 • Otpadne vode i praćenje emisije
 • Otpad
 • Proizvodi (ambalaža, električna i elektronska oprema)
 • Ekološke dozvole

Kome je obuka namenjena

 • Rukovodiocima proizvodnje
 • Rukovodiocima razvoja
 • Rukovodiocima tehnologije
 • Autoserviserima
 • Odgovornim osobama za zaštitu životne sredine

Šta dobijate učešćem

 • Potvrdu o učešću, kojom potvrđujemo Vašu tehničku osposobljenost u oblasti zaštite životne sredine.

Predavač
 • Saša Jovanović – direktor firme Lotrič d.o.o., koji ima već 25 godina iskustva na području metrologije

Termin:

Rezervišite termin na vreme!

Lokacija:

LOTRIČ Laboratorija / Vaša lokacija

Cena kursa

248 + PDV EUR