SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
GZS Ljubljana,
Finančni vidik pri nasledstvu družinskih podjetjih ni glavni motivator za izstop iz podjetja. Če pa vemo, da je povprečno 80 % premoženja podjetnika vezanega v podjetju, bo ob izstopu iz podjetja vendarle treba urediti tudi finančno plat nasledstva, da bo lastnik preskrbljen tudi po predaji podjetja. V luči tega se je treba vprašati kakšne so potrebe in želje lastnika ter kakšna je finančna moč naslednika in podjetja, da to zagotovi. Vse to pa je treba postaviti še v pravni in davčni okvir tako, da bo za vse strani rezultat najugodnejši.

To tematiko bodo organizatorji osvetlili v prvem sklopu podjetniškega klepeta:
1.    Odplačna odsvojitev kapitala v primeru družinskega nasledstva oz. kako si ob družinskem nasledstvu zagotoviti primerno pokojnino
•    Koliko je vredno moje podjetje
•    Pravni in davčni vidik odsvojitve

Graditi podjetje v partnersvu lahko pomeni rasti in razvijati se hitreje in bolj stabilno. Vendar na drugi strani partnerstvo s seboj nosi veliko pasti. Ena izmed takšnih je dogovor o izstopu partnerjev iz podjetja. Sploh kadar je načrtovano družinsko nasledstvo je potrebno pravočasno in dosledno opredeliti različne vidike le-tega. V drugem sklopu podjetniškega klepeta bomo skušali odgovoriti na vprašanja: Kdaj s partnerji spregovoriti o načrtovanju izstopa iz podjetja, Kdo bo(do) nasledniki in kakšne bodo njihove pristojnosti, Kako urediti upravljavska in premoženjska upravičenja naslednikov.

Temo so naslovili:
2.    Ureditev družinskega nasledstva in managementa v podjetjih z več solastniki (ki niso družinsko povezani)

Ker je tematika zelo aktualna bodo posebno pozornost namenili praktičnim vprašanjem udeležencev.

Več o dogodku si lahko preberete tukaj.