SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
Idrija,
KONTROLA TOČNOSTI MERILNIKOV KRVNEGA TLAKA

Imate v lasti merilnik krvnega tlaka za domačo rabo? Dvomite v njegovo točnost?
Za pravilno delovanje in točne rezultate je po priporočilih proizvajalcev
merilnike potrebno kontrolirati vsaki 2 leti.

Nudimo vam kontrolo točnosti merilnika krvnega tlaka, ki vsebuje pregled merilnika, merjenje točnosti ter poročilo o pregledu. Izvedel jo bo strokovnjak iz akreditiranega meroslovnega laboratorija LOTRIČ Meroslovje.

Dnevi zdravja v Idriji
sobota, 19. maj 2018, med 8. in 12. uro
Cena: 12 €