SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
LOTRIČ MEROSLOVJE d.o.o., Selca 163, 4227 Selca,
Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav v sodelovanju s SRIP Tovarne prihodnosti najavljata izmenjalnico dobrih praks, ki je namenjena strokovnjakom  iz  proizvodnih podjetij, ki delujejo na področjih kakovosti, razvoja in vodenja proizvodnje, podjetij proizvajalcev merilne opreme in laboratorijev.
Namen izmenjevlinice je spodbujanje in umeščanje področja industrijskega meroslovja v okolje Industrije 4.0.

Program in še več informacij o izmenjalnici se nahaja na tem mestu.
Kraj: LOTRIČ Meroslovje d.o.o., Selca 163, 4227 Selca
Kontakt: marjan.rihar@gzs.si, 041 689 667