SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
7. 8. 2017
V aerosolu se nahajajo različno veliki delci, ki so lahko posledica naravnega izvora ali človeške dejavnosti, ki vplivajo na kvaliteto življenja. Večjih delcev se ljudje zavedamo, saj dobro sipljejo svetlobo in jih vidimo, merimo njihovo koncentracijo in jih lahko poskušamo s pomočjo filtrov izločiti iz ozračja. Delci, ki so manjši od desetinke mikrometra, nanodelci, slabo sipljejo vidno svetlobo, zato se jih do nedavnega nismo zavedali.

Med vsemi delci pa nanodelci predstavljajo največje tveganje za zdravje, saj so kemijsko visoko reaktivni, zaradi majhnosti pa zlahka preidejo iz pljuč v krvni obtok. Zato želimo v projektu razviti prototip prenosljivega senzorja, ki bo s pomočjo alarmnega sistema obveščal uporabnika o prisotnosti nevarnih nanodelcev v ozračju.

Cilj projekta je razviti laboratorijski prototip senzorja, ki bo omogočal zanesljive in ponovljive meritve.

Trajanje projekta: 16. 6. 2017–16. 12. 2018
Vrednost projekta: 315.551,00 €
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si