SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
21. 12. 2017
21. decembra leta 1999 smo v laboratoriju LOTRIČ Meroslovje s strani Slovenske akreditacije prejeli priznanje za usposobljenost.

Akreditacija je potrditev, ki se nanaša na organ za ugotavljanje skladnosti in jo izda akreditacijski organ - pri nas Slovenska akreditacija ter z njo prizna usposobljenost laboratorija za izvajanje specifičnih nalog ugotavljanja skladnosti.

Predstavlja enega ključnih stebrov tehnično kakovostne infrastrukture vsake države, saj pripomore k izboljševanju kakovosti proizvodov in storitev, pomaga gospodarstvu dosegati globalno konkurenčnost in prispeva k pospeševanju mednarodne trgovine.

Danes je laboratorij LOTRIČ Meroslovje akreditiran za izvajanje kar 193 postopkov, na 47 področjih, za 13 veličin.