SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
19. 12. 2017

Zunanja trgovina v Sloveniji v zadnjih nekaj letih beleži skokovito rast. Na Gospodarski zbornici Slovenije, Centru za mednarodno poslovanje v sodelovanju s Centrom za poslovno usposabljanje in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, so zato pripravili Novo zunanjetrgovinsko šolo, ki bo s posebnimi vsebinskimi sklopi doprinesla k usposabljanju in razvoju kadrov na področju mednarodnega poslovanja.

Na zaključnem srečanju smo udeležencem predstavili primer dobre prakse internacionalizacije podjetja LOTRIČ Meroslovje ter preoblikovanje v mednarodno uveljavljeno skupino LOTRIČ Metrology.