SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
9. 2. 2018
V podjetju LOTRIČ Meroslovje smo kot prvi v Sloveniji pridobili akreditacijo za področje čistih prostorov po standardu ISO 14644, mikrobioloških zaščitnih kabinetov po standardu EN 12469 in digestorijev po standardu EN 14175. V sklopu novo pridobljene akreditacije lahko izvajamo tudi validacije, aseptičnih komor in komor z laminarnim zračnim tokom.

Najrazličnejše preskuse kot so preskus pretoka in frekvence izmenjave zraka, vizualizacija zračnega toka, preskus prepustnosti nameščenih filtrov ipd. izvajamo na področju farmacije, zdravstva, živilske industrije, elektro industrije, avtomobilske industrije, raziskovalnih ter kemijskih laboratorijev.

Čeprav imajo čisti prostori običajno vzpostavljen lastni sistem za sprotno spremljanje pogojev okolja, je za zagotavljanje kakovosti potrebno ključne parametre čistih prostorov periodično preskušati, instrumente za sprotno spremljanje pogojev pa periodično pregledati – kalibrirati.


Več podrobnosti o novih storitvah si lahko ogledate v prilogi k akreditacijski listini LP – 099.