SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
23. 10. 2018

Četrta industrijska revolucija, ki zahteva digitalizacijo merilnih naprav in postopkov oziroma samodejno komunikacijo med napravami, se med drugim odraža tudi v MEROSLOVJU 4.0.

In prav meroslovje 4.0 se danes predstavlja tu, v Meroslovnem parku.

V razvitih državah meritve predstavljajo 3 do 6 % GDP.

V skupini LOTRIČ Metrology letno izdamo 85.000 certifikatov, kar predstavlja 4.250.000 meritev, katere ovrednotimo  s 4 milijardami merilnih podatkov zbranih in arhiviranih s pomočjo lastnega sistema EXACTUM.

Del tega danes v okviru Meroslovnega parka predstavljamo tudi vam.

Trenutna vrednost parka znaša 1.200.000 EUR. Le-to nameravamo z energetsko sanacijo, skupaj z solastniki stavbe, še povišati. V naslednjih dveh letih bomo investirali dodatnih 500.000 EUR.

Odprtje meroslovnega parka ni naključje. Poslovnim partnerjem, ki že 27 let zaupajo v ekipo podjetja LOTRIČ Meroslovje, želimo ponuditi le najboljše.

Ob tej priložnosti bomo podelili tudi Certifikate Meroslovne odličnosti, katerih prejemniki so podjetja, ki svoje vire osredotočajo na svojo temeljno dejavnost in njen dinamičen razvoj, nam pa prepuščajo skrb in odgovornost za meritve.

Skladno z metodologijo ocenjevanja M&Q izluščili prejemnike, ki skrbijo za kakovost merilne opreme, vlagajo v nove meroslovne rešitve, skrbijo za izobraževanje svojih zaposlenih ter digitalizirajo postopke v merilnicah.