SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
14. 11. 2018
16. novembra 2018 bo mednarodni merski sistem enot SI doživel redefinicijo štirih enot: kilograma, ampera, kelvina in mola.

Prvič bodo vse osnovne enote opredeljene z naravnimi konstantami in ne s fizičnimi predmeti. Sprememba bo pomenila konec uporabe fizičnih artefaktov, kot je valj iz platine in iridija, imenovan mednarodni prototip kilograma ali prakilogram, ki je edini predmet na svetu z maso natančno en kilogram.

To bo ena od največjih sprememb Mednarodnega sistema enot (SI) od njegovega sprejetja leta 1875 in bo omogočala natančna merjenja kjerkoli v vesolju.

Doslej smo manjše mase merili z deljenjem večjih mas, kar je bilo zelo težko, nova tehnika pa nam omogoča, da se masa izmeri neposredno, na katerikoli skali želimo, kar predstavlja velik korak naprej.

V palači v francoskem Versaillesu se bo tako v petek odločalo o uvedbi "elektronskega kilograma" kot osnove za določanje mase.

Ta bo temeljil na vrednosti Planckove konstante, na podlagi katere je s Kibblovim mehanizmom mogoče izmeriti natančno maso predmeta, pri čemer se uporabi natančno izmerjena elektromagnetna sila.

V petek bo v Versaillesu potekalo tudi glasovanje o spremembi definicije še treh drugih enot iz Mednarodnega sistema enot SI in sicer ampera, joula in mola. Štiri nove definicije se bodo pridružile sekundi, metru in kandeli, ki so jih že na novo definirali. Tako bo vseh sedem enot iz mednarodnega sistema stabilnih in uporabnih.

Medtem ko je definiranje sekunde leta 1967 prispevalo k lažjemu komuniciranju v svetu prek sistema GPS, bodo nove štiri definicije vplivale na področja znanosti, trgovine, zdravja in okolja.
Enotne definicije enot namreč zagotavljajo, da so vsakodnevni koncepti merjenja dosledno primerljivi po celem svetu. Pogosto se sploh ne zavedamo, da potrebujemo ogromno število natančnih meritev, ki omogočajo sodobno vsakdanje življenje. Samo v skupini LOTRIČ Metrology letno izdamo 85.000 certifikatov, kar predstavlja 4.250.000 meritev, katere ovrednotimo  s 4 milijardami merilnih podatkov zbranih in arhiviranih s pomočjo lastnega sistema QTree in EXACTUM.