SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
9. 11. 2018
V Državnem svetu je v četrtek, 8. novembra 2018, potekal posvet z naslovom: Prihodnost poklicnega izobraževanja – sodelovanje šole, lokalnega okolja in delodajalcev v INDUSTRIJI 4.0., na katerem je sodelovala tudi predstavnica podjetja LOTRIČ Meroslovje.

Meroslovje je zelo specifična veda. In ravno zaradi tega smo v podjetju vzpostavili strateški model širjenja znanja o meroslovju. Znanje prenašamo preko različnih aktivnosti od vrtca , do osnovnih šol, srednjih šol, fakultet in nenazadnje tudi do naših poslovnih partnerjev in širše lokalne skupnosti.

V podjetju si želimo, da se praktično usposabljanje strateško nadaljuje na vseh ravneh izobraževalnega sistema. V programih usposabljanja mladih ne učimo samo strokovnih in tehničnih znanj, temveč jih učimo tudi mehkih veščin, kot so sposobnost timskega dela, učinkovita komunikacija, vodenje, samoiniciativnosti in kreativnosti.

Mlade z že razvitimi mehkimi veščinami  bomo v prihodnje potrebovali v podjetjih, ki bodo stremela k vzpostavitvi Industrije 4.0.