SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
6. 3. 2019
V torek, 5. 3. 2019 je v prostorih podjetja LOTRIČ Meroslovje potekala delavnica Proizvodne merilne tehnologije 4.0 - Izmenjevalnica dobrih praks, v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije.

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav v sodelovanju s SRIP Tovarne prihodnosti je izvedla izmenjalnico dobrih praks, namenjeno strokovnjakom  iz  proizvodnih podjetij, ki delujejo na področjih kakovosti, razvoja in vodenja proizvodnje, podjetij proizvajalcev merilne opreme in laboratorijev.

Z razvojem interneta stvari in storitev, z dostopnostjo klasičnih, naprednih in integriranih senzorjev in z novimi metodami povezovanja informacij bodo v pametni tovarni izdelki sami odločali o svoji nadaljnji poti skozi življenjski cikel. Povečuje se kompleksnost proizvodnega procesa in s tem tudi proizvodnih merilnih tehnologij, vse s ciljem doseči večjo učinkovitost proizvodnje in višjo stopnjo personalizacije izdelkov.Napredneproizvodne merilne tehnike/tehnologije, povezane z meritvami in preizkušanjem, ki jih je treba opraviti v industrijskem procesu nastajanja izdelka, so zato zelo pomemben del sodobnih Pametnih tovarn.

Namen izmenjalnice je sprožiti diskusijo o tem, kako učinkovito umestiti meroslovje v Industrijo 4.0 in ga dopolniti še z drugimi vidiki, kot npr.:
  • "Linijsko meroslovje" (Inline metrology) – izvajanje meritev v procesu
  • "Brez-kontaktnost" – optični in laserski sistemi
  • "Robotsko meroslovje" (Machine based measurement and inspection)

Udeleženci so si v sklopu delavnice ogledali tudi laboratorije podjetja Lotrič Meroslovje ter spoznali lastne meroslovne rešitve za industrijo 4.0.