SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
28. 3. 2019
V četrtek, 28. 3. so hčerinsko podjetje LOTRIČ Certificiranje v Kranju obiskali študenti Šolskega centra Novo mesto, smer varstvo okolja in komunala.

Seznanili so se z zgodovino, vizijo, vrednotami in delom našega podjetja ter spoznali osnove meroslovja.

V nadaljevanju so si ogledali laboratorij za površinsko zaščito, laboratorij za analizno kemijo ter potek razvoja nanosenzorjev.