SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
10. 4. 2019
V torek, 9. aprila 2019 je na Višji strokovni šoli ŠC Ptuj potekal že 9. dan meroslovja, katerega namen je študentom in zunanjim obiskovalcem predstaviti meroslovje, jih seznaniti s konkretnimi postopki pri certificiranju meril in zagotavljanju kakovosti ter prikazati praktične primere umerjanja meril.

Predavanje je izvedel Primož Hafner, tehnični direktor podjetja LOTRIČ Meroslovje in mednarodni ISO presojevalec.

Predavanj se je udeležilo 27 študentov programa mehatronika in 5 udeležencev iz podjetja Safilo.