SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
ATP – ODOBRENO ZA TRANSPORT POKVARLJIVIH ŽIVIL

Izolirane hladilne naprave, ki se uporabljajo za transport pokvarljivih živil morajo biti redno vzdrževane in pregledane s strani pooblaščenih ATP postaj. Gre za sporazum o mednarodnem prevozu pokvarljivih živil in o specialnih vozilih za njihov prevoz. Podjetje LOTRIČ Meroslovje je pooblaščeno za redni in izredni pregledi vozil po posebnih zahtevah – ATP. Vpisano je na mednarodni seznam izvajalcev pregledov vozil pri Evropski komisiji.


Zagotavljamo veljavnosti klasifikacije vozil.

 • Periodični pregledi izoliranih nadgradenj in  hladilno ogrevalnih naprav, vgrajenih na vozilih in priklopnikih — FRC, FRB, FNA, FRCX, FNAX …
 • Periodični in tipski pregledi izoliranih nadgradenj na vozilih in priklopnikih (Meritev K faktorja) — IR, IN …


Kdaj izvajati kontrolo vozil po ATP?

 • V primeru transporta pokvarljivih živil med dvema ali več članicami podpisnicami sporazuma. Države podpisnice sporazuma so: Albanija, Andora, Avstrija, Azerbajdžan, Belorusija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gruzija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Kazahstan, Kirgizistan, Latvija, Litva, Luksemburg, Monako, Črna gora, Maroko, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Moldavija, Romunija, Rusija, Srbija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Tadžikistan, Makedonija, Tunizija, Turčija,Ukrajina, Velika Britanija, Združene države Amerike in Uzbekistan.
 • Znotraj nekaterih držav članic, ki so ta sporazum integrirale v lastno zakonodajo, ki ureja prevoz pokvarljivih živil.


Kaj obsega kontrola vozila po sporazumu ATP ter časovni okvir pregledov?

 • Kontrola izotermije vozila v rabi.
 • Kontrola učinkovitosti termičnih naprav v rabi.
 • Opremljanje vozila in/ali priklopnika z mednarodno veljavnimi ATP oznakami.
 • Izdaja mednarodno veljavnega ATP Certifikata.


Veljavnost ATP pregleda

Osnova za izvedbo kontrole izotermije vozila v rabi in kontrole učinkovitosti termičnih naprav vozil v rabi je predhodni ATP certifikat o prvem ali ponovnem pregledu izdan s strani ene od ATP postaj.

 • Veljavnost prvega pregleda je 6 let.
 • Veljavnost ponovnih rednih periodičnih pregledov je 3 leta.
 • Veljavnost je označena na certifikatu, na ATP tablici in na ATP označevalni nalepki na vozilu in/ali priklopniku.


Prednosti – zakaj izvajati kontrolo vozil po sporazumu ATP?

 • Zaradi zagotavljanja zakonskih zahtev tako na nacionalni kot na mednarodni ravni.
 • Možnosti prevoza hitro pokvarljivega blaga v državah, ki so podpisnice sporazuma ATP.
 • Zaradi zagotavljanja kakovosti ter varnega prevoza hitro pokvarljivega blaga.
 • Izpolnjevanja zahtev naročnikov.
Povezane vsebine

Kalibracije

Izvajamo kalibracije za najširši spekter vaših zahtev.
VEČ

Preskušanja

Preizkušanja izvajamo po mednarodnih standardih in skladno z zahtevami vaših kupcev. 

Več

Meroslovne rešitve

Naši uporabniki prisegajo na enega od treh načinov sodelovanja.

Več