Avtomatske tehtnice

Ikona_gradbene_tehtnice Ikona_gravimetricno_polnilne_tehtnice Ikona_avtomatska_tehtnica Ikona_servis_tehtnice Ikona_akreditiran_kontrolni_organ Ikona_POS

Območje obsega imenovanja avtomatskih tehtnic

 • od 1 mg do 10 ton
  • avtomatske tehtnice za posamično tehtanje
  • avtomatske gravimetrično polnilne tehtnice
  • tehtnice za gradbene namene

Izvajamo overitev avtomatskih tehtnic

 • Overitev tehtnic za posamično tehtanje skladno s Pravilnikom.
 • Overitev gravimetrično polnilnih tehtnic skladno Pravilnikom.
 • Overitev tehtnic za gradbene namene skladno Pravilnikom.
 • Izvedba na mestu uporabe.
   
Avtomatska_tehtnica Overitev_avtomatske_tehtnice

Zakonska uporaba tehtnic

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice določa na katere tehtnice se nanaša. Področja uporabe po pravilniku se glasi:

 • avtomatske tehtnice za posamično tehtanje za merjenje mase predhodno pripravljenih ločenih bremen oziroma posamičnih bremen nepakiranega materiala,
 • avtomatske gravimetrično polnilne tehtnice za merjenje mase embalaže, polnjene s proizvodom z vnaprej določeno in navidezno konstantno maso, vzetim od celote,
 • avtomatske tehtnice za tehtanje premikajočih se tirnih vozil za merjenje mase premikajočih se tirnih vozil na tirih za transport tirnih vozil,
 • gradbene tehtnice za pripravo betona za neposredno prodajo.

Industrijska - tehnološka uporaba tehtnic

 • Notranja kontrola,
 • tehtanje za informacijo stranki in ne za končno določitev mase,
 • uporaba v sistemih kakovosti. Meroslovne zahteve, ki jih merilna oprema uporabljena v sistemih kakovosti izpolnjuje, ali drugače povedano, da ima ustrezno točnost in je pravilno kalibrirana in periodično rekalibrirana v skladu s sledljivimi meroslovnimi standardi. Te zahteve veljajo ne glede na status sistema (sporazum med dvema strankama, uraden certifikacijski postopek,..) čeprav ne izključuje uporabe zakonske merilne opreme skladno s pravilnikom.

Servis vseh vrst avtomatskih tehtnic

 • Za vas opravimo servis vseh vrst avtomatskih tehtnic.
 • Zagotavljamo rezervne dele za večino proizvajalcev tehtnic.

Rok overitve avtomatskih tehtnic

 • Rok redne overitve avtomatskih tehtnic je 1 leto.
 • Rok redne overitve gradbenih tehtnic je 2 leti.

Podroben opis obsega imenovanja

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

Odločba (pdf)


 
Številka: 6416-4/2014/9
Datum: 31.3.2014

ODLOČBO O SKRČENJU IN RAZŠIRITVI OBSEGA IN PODALJŠANJU VELJAVNOSTI IMENOVANJA ZA IZVAJANJE POSTOPKOV UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI MERIL TER REDNIH IN IZREDNIH OVERITEV MERIL


2. S to odločbo se razveljavi Odločba Urada o imenovanju št. 6416-16/2011/8 z dne 29.11.2011, tako, da je celotni obseg imenovanja je naslednji: 

 

Vrsta meril
Vrsta overitve
Predpis
Obseg
Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje
 
prva, redna, izredna
 
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice (Ur. l. RS, št. 26/02) v povezavi s 39., 40. in 41. členom Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. l. RS, št. 42/06, 97/10, 16/13) Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.

 
redna, izredna
 
Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10, 16/13) Priloga I, MI-006
Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice  
 
prva, redna, izredna
 
Pravilnik o metroloških pogojih za avtomatske tehtnice (Ur. List SFRJ, št. 1/84) v povezavi s 33. in 35. členom Pravilnika o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice (Ur.
l. RS, št. 26/02) v povezavi s 39., 40. in 41. členom Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur.l RS, št. 42/06, 97/10, 16/13)
Nosilnost tehtnic do 2 t.

Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.


 
redna, izredna
 
Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. l. RS, št. 42/06, 97/10, 16/13) Priloga I, MI-006)
Tehtnice za gradbene namene
 
redna, izredna
 
Pravilnik o metroloških pogojih za merilnike mase – tehtnice za gradbene namene (Ur. List SFRJ, št. 19/86) v povezavi s 35.členom Pravilnika o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice (Ur. List RS, št. 26/02) v povezavi s 40. in 41. členom Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10, 16/13) Nosilnost tehtnic do 10 t.

Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.

 

OVERITVENE OZNAKE

Prva_overitvena_oznaka_tehtnice
Prva overitvena oznaka v obliki nalepke (nacionalna oznaka).

Prva_overitvena_oznaka_M_09
Prva overitvena oznaka v obliki nalepke (skupna oznaka »novega« pristopa).
 

Overitvena_oznaka

 

PRIKAZ OZNAČEVANJA OVERITVENE NALEPKE

Redna overitvena oznaka v obliki nalepke (označen / preluknjan je datum do katerega je overitev veljavna):

 • notranji krog (številke od 1 do 12) označujejo mesece,
 • zunanja polkrog na levi strani (številke od 0 do 9) označuje desetletje - D,
 • zunanja polkrog na desni strani (številke od 0 do 9) označuje leto - L,
 • zadnji dve alineji označujeta leto v obliki 20DL.

 

Zascitna_nalepka
Zaščitna oznaka v obliki nalepke.
Avtomatske tehtnice, ki so dani v promet v skladu z »MID« direktivo morajo nositi sledeče oznake:
Oznacba_avtomatskih_tehtnic skladno_z_MID_direktivo

 • oznako CE,
 • meroslovno oznako v obliki velike tiskane črke M na beli podlagi,
 • leto v katerem je bil pregled opravljen - v obliki zadnjih dveh števk letnice,
 • številko priglašenega organa - v obliki štirimestne številke.

Po vsaki overitvi merilo označimo z overitvenimi oznakami, na željo pa vam izdamo potrdilo o skladnosti s predpisi.

Zakaj se odločiti za nas

 • LOTRIČ d.o.o. smo prva imenovana oseba v Republiki Sloveniji, ki jo je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo imenovalo za overjanje meril. Imenovanje pomeni, da lahko izvajamo overitve meril,
 • Urad RS za meroslovje in Slovenska akreditacija stalno preverjata usposobljenost našega tehničnega osebja in opreme,
 • v postopku kontrole se izvede čiščenje in se preveri funkcionalnost merila, ter njegova točnost v skladu z zahtevami standardov in priporočil,
 • zagotavljamo kratek odzivni čas od naročila do izvedbe storitve,
 • stalno izobraževanje našega osebja nam omogoča kvalitetno izvajanje storitev,
 • vsa naša merilna oprema ima zagotovljeno merilno sledljivost na nacionalni ali mednarodni etalon,
 • redno vas obveščamo o datumu naslednje overitve,
 • MeOL: elektronsko spremljanje meril preko interneta,
 • zaupanje presojevalcev in inšpektorjev v naše rezultate.

Prodaja tehtnic

Logo Radwag

Zanimivosti

V procesu obvladovanja merilne opreme je potrebna kalibracija, če želimo zagotoviti sledljivost naših meritev.

S pomočjo etalonskih uteži preverimo točnost kazanja, ekscentričnost in ponovljivost.