Overitev tehtnic

Ikona_tehtnica Ikona_tehtnica_navozna Ikona tehtnice_1100kg Ikona_servis_tehtnice Ikona_tehtnice_akreditiran_kontrolni_organ Ikona_tehtnica_POS

Območje imenovanja neavtomatskih tehtnic

 • od 1 mg do 100 ton
  • analitske tehtnice
  • precizne tehtnice
  • industrijske tehtnice (trgovske, medicinske, …)

Izvajamo overitev neavtomatskih tehtnic

 • Overitev tehtnic skladno s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice.
 • Izvedba na mestu uporabe (ali če je to dovoljeno v našem laboratoriju).
   
Overitev_tehtniceOveritev_analitske_tehtniceOveritev_analitske_tehtnice_z_prikazocalnikom

Zakonska uporaba tehtnic

  Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice določa katere tehtnice morajo biti overjene. Področja uporabe po pravilniku in dokumentu WELMEC 3.1 se glasi:
 • ugotavljanje mase pri komercialnih aktivnostih, kjer gre za prodajo ali kupovanje dobrin na maso. Strošek je proporcionalen masi proizvoda,
 • ugotavljanje mase za izračun cestnine, kazni, tarife, premije, takse, honorarja, odškodnine ali podobne vrste plačila. Ta način uporabe ne vključuje samo primerov proporcionalnega plačevanja mase, kot je povračilo, davek itd, ampak tudi primere, ko masa določa ceno usluge , kot so poštne usluge, tarife za perilo ali prtljago na letališču, račun za prevoz dobrin, odvoz smeti,
 • ugotavljanje mase za izvajanje zakonov ali predpisov, dajanje izvedenskega mnenja v sodnih postopkih, ki pokriva aktivnosti, kjer merilno opremo uporablja oseba, ki ni strokovnjak v meroslovju vendar podaja dokaze na osnovi rezultatov tehtanja. Merilna oprema uporabljena za enake namene s strani strokovnjakov meroslovnih laboratorijev, vladnih ali javnih pooblaščenih laboratorijev in laboratorijev sodnih izvedencev so torej izločene pod pogoji, če imajo taki laboratoriji merilno opremo pravilno vzdrževane, kalibrirano in nastavljeno,
 • ugotavljanje mase v medicinski praksi za tehtanje pacientov v namene opazovanja, diagnosticiranja in zdravljenja in pokriva aktivnosti medicinskega osebja, zadolženega za tehtanje pacientov. Primeri: uporaba opreme za merjenje teže v bolnišnicah, zdravstvenih domovih ali pa uporaba v skupni lasti za medicinske namene. V medicinsko osebje so vključene vse osebe, ki zakonito izvajajo medicinska tehtanja v državi članici,
 • ugotavljanje mase v lekarnah za sestavo zdravil na podlagi recepta in ugotavljanje mase pri analizi, ki se izvaja v medicinskih in farmacevtskih laboratorijih, kjer so medicinski laboratoriji, laboratoriji, ki izvajajo analize na zahtevo zdravnikov, farmacevtski laboratoriji, so laboratoriji kontrole kakovosti proizvajalcev medicinskih izdelkov za humano uporabo. Farmacevtski laboratoriji ne obsegajo raziskovalne in razvojne laboratorije proizvajalcev teh medicinskih izdelkov,
 • ugotavljanje cene na osnovi mase za neposredno prodajo v javnosti in priprave predpakiranih izdelkov. To pokriva uporabo naprav z izračunom cene, še posebej izračunavanje cene pri prodaji na drobno in se kasneje sklicuje na tehtnice za predtehtane ne vnaprej določene količine. Direktna prodaja strankam je razložena v poglavju 14.

Industrijska – tehnoška uporaba tehtnic

Skladno s točko b) 4. člena pravilnika so industrijske ali tehnološke tehtnice tiste, katere namen uporabe ni naštet v točki a) 4. člena pravilnika. Področja uporabe po dokumentu WELMEC 3.1 (Direktiva 90/384/EEC: Pojasnila in razlaga) so naslednja:

 • žrebanje in športni rekordi,
 • domača uporaba (kuhinja, kopalnica,…),
 • geološke meritve,
 • veterinarsko zdravstvo,
 • zdravniška praksa, razen tehtanje živih pacientov,
 • notranja kontrola dobrin,
 • tehtanje dobrin za informacijo stranki in ne za končno določitev mase (ne zamenjaj z samopostrežimi tehtnicami za končno določitev mase),
 • tehtanje za plačilo, za katerekoli druge namene kot so opisani v Pravilniku o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice. Plačilo predstavlja komercialno transakcijo za določitev mase, katere uporaba ni opisana v Pravilniku (primer: osebna tehtnica na žetone – plačilo ni odvisno od mase),
 • uporaba v sistemih kakovosti. Meroslovne zahteve, ki jih merilna oprema uporabljena v sistemih kakovosti izpolnjuje, ali drugače povedano, da ima ustrezno točnost in je pravilno kalibrirana in periodično rekalibrirana v skladu s sledljivimi merolsovnimi standardi. Te zahteve veljajo ne glede na status sistema (sporazum med dvema strankama, uraden certifikacijski postopek,..) čeprav ne izključuje uporabe zakonske merilne opreme skladno s Pravilnikom.

Prav tako uporaba merilne opreme s strani:

 • meroslovnih inšpektorjev,
 • meroslovnih strokovnjakov (kot so nacionalni meroslovni laboratoriji,…),
 • državni ali javni pooblaščeni laboratoriji, laboratoriji sodnih izvedencev.

Servis vseh vrst neavtomatskih tehtnic

 • Za vas opravimo servis vseh vrst tehtnic.
 • Zagotavljamo rezervne dele za večino proizvajalcev tehtnic.
   
Analitska_tehtnica  Servis_tehtnica  Vzorec_za_dolocanje_gostote_snovi

Rok overitve neavtomatskih tehtnic

 • Rok redne overitve tehtnic do vključno 9 ton je 2 leti.
 • Rok redne overitve tehtnic nad 9 ton je 1 leto.

Podroben opis obsega imenovanja

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

Odločba (pdf)


 
Številka: 6416-4/2014/9
Datum: 31.3.2014

ODLOČBO O SKRČENJU IN RAZŠIRITVI OBSEGA IN PODALJŠANJU VELJAVNOSTI IMENOVANJA ZA IZVAJANJE POSTOPKOV UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI MERIL TER REDNIH IN IZREDNIH OVERITEV MERIL


2. S to odločbo se razveljavi Odločba Urada o imenovanju št. 6416-16/2011/8 z dne 29.11.2011, tako, da je celotni obseg imenovanja je naslednji: 

 

Vrsta meril
Vrsta overitve
Predpis
Obseg
Neavtomatske tehtnice
 
redna, izredna
 
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. l. RS, št. 97/03)

Nosilnosti tehtnice po točnostnih razredih:
(I) do 35 kg,
(II) do 550 kg,
(III), (IIII) do 100 t.


Overitev tehtnic pri katerih je n > 3000 in nima vgrajene funkcije za interno naravnanje samo na mestu uporabe.

Overitvene oznake

Overitvena_oznaka
Prva overitvena oznaka v obliki nalepke (nacionalna oznaka).

Prva_overitvena_oznaka_M
Prva overitvena oznaka v obliki nalepke (skupna oznaka »novega« pristopa).
 
Overitvena_nalepka

 

 

PRIKAZ OZNAČEVANJA OVERITVENE NALEPKE

Redna overitvena oznaka v obliki nalepke (označen / preluknjan je datum do katerega je overitev veljavna):
 • notranji krog (številke od 1 do 12) označujejo mesece,
 • zunanji polkrog na levi strani (številke od 0 do 9) označuje desetletje - D,
 • zunanji polkrog na desni strani (številke od 0 do 9) označuje leto - L,
 • zadnji dve anineji označujeta leto v obliki  20DL.

 

Zascitna_nalepka
Zaščitna oznaka v obliki nalepke.
Neavtomatske tehtnice, ki so dane v promet v skladu z Evropsko direktivo za neavtomatske tehtnice morajo nositi sledeče oznake:
Oznacba_neavtomatskih_tehtnic_skladno_z_Evropsko_direktivo
 • meroslovno oznako v obliki velike tiskane črke M na zeleni podlagi,
 • oznako CE,
 • številko priglašenega organa - v obliki štirimestne številke (v tem primeru MIRS),
 • leto v katerem je bil pregled opravljen - v obliki zadnjih dveh števk letnice.

Po vsaki overitvi merilo označimo z overitvenimi oznakami, na željo pa vam izdamo potrdilo o skladnosti s predpisi. 

Zakaj se odločiti za nas

 • LOTRIČ d.o.o. smo prva imenovana oseba v Republiki Sloveniji, ki jo je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo imenovalo za overjanje meril. Imenovanje pomeni, da lahko izvajamo overitve meril,
 • Urad za meroslovje in Slovenska akreditacija stalno preverjata usposobljenost našega tehničnega osebja in opreme,
 • v postopku overitve se izvede čiščenje in se preveri funkcionalnost merila, ter njegova točnost v skladu z zahtevami standardov in priporočil,
 • zagotavljamo kratek odzivni čas od naročila do izvedbe storitve,
 • stalno izobraževanje našega osebja nam omogoča kvalitetno izvajanje storitev,
 • vsa naša merilna oprema ima zagotovljeno merilno sledljivost na nacionalni ali mednarodni etalon,
 • redno vas obveščamo o datumu naslednje overitve,
 • MeOL: elektronsko spremljanje meril preko interneta,
 • zaupanje presojevalcev in inšpektorjev v naše rezultate.

Prodaja tehtnic

Logo_Radwag

Izobraževanje o tehtanju

Ikona_izobrazevanje

Zanimivosti

V procesu obvladovanja merilne opreme je potrebna kalibracija, če želimo zagotoviti sledljivost naših meritev.

S pomočjo etalonskih uteži preverimo točnost kazanja, ekscentričnost in ponovljivost.