Zanimivosti

V procesu obvladovanja merilne opreme je potrebna kalibracija, če želimo zagotoviti sledljivost naših meritev.

S pomočjo etalonskih uteži preverimo točnost kazanja, ekscentričnost in ponovljivost.

   

Tehnični pregledi in avtoservisne delavnice

Ikona_izpusni_plini Ikona_POS

Merila za merjenje izpušnih plinov vozil

Merila za merjenje izpušnih plinov motornih vozil na tehničnih pregledih se overjajo:

 • rok redne overitve za merila za merjenje izpušnih plinov (bencin) je 8 mesecev,
 • rok redne overitve za merila za merjenje izpušnih plinov (diesel) je 1 leto.
   
Testiranje_izpusnih_plinov_vozila
Ikona_zavorni_valji Ikona_POS Ikona_certifikat_kalibracija

Zavorni valji

Naprave z valji za preverjanje zaviralne sile motornih in priklopnih vozil se overjajo: 

 • rok redne overitve na tehničnih pregledih je 1 leto,
 • rok redne overitve v avtoservisnih delavnicah je 3 leta.

V sklopu zavornih valjev mora biti izvedena kalibracija tudi za:

 • tehtnice za ugotavljanje mase vozil,
 • manometrov za merjenje tlaka v zavornem sistemu.
   
Zavorni_valji  Test_tehtnice_zavornega_sistema
Ikona_video_galerija Simulacija obremenitve tovornega vozila pri kontroli zavornega učinka na opremi proizvajalca Cartec
Ikona_video_galerija Simulacija obremenitve tovornega vozila pri kontroli zavornega učinka na opremi proizvajalca Maha
Ikona_tlak_v_pnevmatikah Ikona_POS

Tlak v pnevmatikah

Merilniki tlaka v pnevmatikah na tehničnih pregledih in v avtoservisnih delavnicah se overjajo:
Merilniki tlaka v pnevmatikah na strojih za premontažo pnevmatik v avtoservisnih delavnicah se overjajo:

 • rok redne overitve za merilnike tlaka v pnevmatikah je 1 leto.
   
Preverjanje_tlaka_v_pnevmatikah
Ikona_dolzinska_merila Ikona_POS

Dolžinska merila – metri

Dolžinska merila na tehničnih pregledih se overjajo:

 • rok redne overitve dolžinskih meril, ki so dolga 2 metra ali več je 2 leti.
   
Tracni_meter

Zakonsko področje uporabe

Določbe Zakona o meroslovju, ki urejajo merila, se nanašajo samo na merila, ki se uporabljajo za merjenje na področjih:

 • varovanja zdravja ljudi in živali,
 • varstva okolja in splošne tehnične varnosti,
 • prometa blaga in storitev,
 • postopkov pred upravnimi in pravosodnimi organi.

Servis meril tehničnih pregledov in avtoservisnih delavnic

 • Za vas opravimo servis vseh vrst meril.
 • Za vas priskrbimo ustrezen servis pooblaščene osebe.
   

Podroben opis obsega imenovanja

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

Odločba (pdf)


 
Številka: 6416-16/2011/8
Datum: 29.11.2011

ODLOČBO O SKRČENJU IN RAZŠIRITVI OBSEGA IN PODALJŠANJU VELJAVNOSTI IMENOVANJA ZA IZVAJANJE POSTOPKOV UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI MERIL TER REDNIH IN IZREDNIH OVERITEV MERIL

1.Imenovana oseba se imenuje za izvajanje rednih in izrednih overitev meril mase, meril za merjenje izpušnih plinov vozil, merilnikov krvnega tlaka in tlaka v pnevmatikah, naprav za preverjanje zaviralne sile, dolžinskih meril in strojev za merjenje dolžine žice in kabla.

2. S to odločbo se razveljavi Odločba Urada o imenovanju št. 6421-299/2009/4 z dne 16.6.2009. Ta odločba prične veljati dne 1.12.2011. Celotni obseg imenovanja je naslednji: 

 

Vrsta meril
Vrsta overitve
Predpis
Obseg
Merila za merjenje izpušnih plinov vozil  
 
prva, redna, izredna
 
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje izpušnih plinov vozil (Ur. list RS, št. 5/98 in 83/06) v povezavi s 39., 40. in 41. členom Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10, 16/13) Overitev meril samo na mestu uporabe.
 
redna, izredna
 
Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10, 16/13), Priloga I, poglavje MI-010 Merilniki izpušnih plinov
Merila za merjenje izpušnih plinov vozil na kompresijski vžig
 
prva, redna, izredna
 
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje izpušnih plinov motornih vozil na kompresijski vžig (Ur. list RS, št. 106/01) Overitev meril samo na mestu uporabe.
Merilniki tlaka v pnevmatikah
 
prva, redna, izredna
 
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah (Ur. l. RS, št. 15/02 in 76/03) Overitev v prostorih imenovane osebe in na terenu.
Merilniki tlaka, v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC
 
EEC prva, redna, izredna
 
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Ur. l. RS, št. 74/01) Overitev v prostorih imenovane osebe in na terenu.
Naprave z valji za preverjanje zaviralne sile pri vozilih na motorni pogon in priklopnih vozilih prva, redna, izredna
 
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za naprave z valji za preverjanje zaviralne sile (Ur. list RS, št. 91/09) Overitev meril samo na mestu uporabe.
Dolžinska merila splošnega namena
 
prva, EEC prva, redna, izredna
 
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za dolžinska merila splošnega namena (Uradni list RS, št. 76/01) v povezavi s 39., 40. in 41. členom. Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10, 16/13) Overitev samo v prostorih imenovane osebe.

 

Dolžinska merila
 
redna, izredna
 
Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. l. RS, št. 42/06, 16/13), Priloga I, poglavje MI-008 Dolžinska merila Overitev samo v prostorih imenovane osebe.

Overitvene oznake

Prva_overitvena_oznaka
Prva overitvena oznaka v obliki nalepke (nacionalna oznaka).

Prva_overitvena_oznaka_v_obliki_ziga
Prva overitvena oznaka v obliki žiga (evropska EEC oznaka).
 

Overitvena_oznaka

 

PRIKAZ OZNAČEVANJA OVERITVENE NALEPKE

Redna overitvena oznaka v obliki nalepke (označen / preluknjan je datum do katerega je overitev veljavna):

 • notranji krog (številke od 1 do 12) označujejo mesece,
 • zunanji polkrog na levi strani (številke od 0 do 9) označuje desetletje - D,
 • zunanji polkrog na desni strani (številke od 0 do 9) označuje leto - L,
 • zadnji dve anineji označujeta leto v obliki 20DL.

 

Zascitna_oznaka
Zaščitna oznaka v obliki nalepke.
Manometri za merjenje tlaka v pnevmatikah in dolžinska merila splošnega namena, ki so dani v promet v skladu z direktivo EEC morajo nositi sledeče oznake:
Oznaka_CE  Oznaka_UK06_2779

 • oznako CE,
 • oznako priglašenega organa in številka certifikata EEC o tipskem pregledu,
 • 123456789 serijsko številko.
   

Po vsaki overitvi merilo označimo z overitvenimi oznakami, na željo pa vam izdamo potrdilo o skladnosti s predpisi.

Zakaj se odločiti za nas

 • LOTRIČ d.o.o. smo prva imenovana oseba v Republiki Sloveniji, ki jo je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo imenovalo za overjanje meril. Imenovanje pomeni, da lahko izvajamo overitve meril,
 • akreditirala nas je Slovenska akreditacija, ki stalno preverja usposobljenost našega tehničnega osebja in opreme,
 • v postopku kontrole se izvede čiščenje in se preveri funkcionalnost merila, ter njegova točnost v skladu z zahtevami standardov in priporočil,
 • zagotavljamo kratek odzivni čas od naročila do izvedbe storitve,
 • stalno izobraževanje našega osebja nam omogoča kvalitetno izvajanje storitev,
 • vsa naša merilna oprema ima zagotovljeno merilno sledljivost na nacionalni ali mednarodni etalon,
 • redno vas obveščamo o datumu naslednje overitve,
 • MeOL: elektronsko spremljanje meril preko interneta,
 • zaupanje presojevalcev in inšpektorjev v naše rezultate.