Tehnični pregledi in avtoservisne delavnice

Ikona_izpusni_plini Ikona_POS

Merila za merjenje izpušnih plinov vozil

Merila za merjenje izpušnih plinov motornih vozil na tehničnih pregledih se overjajo:

 • rok redne overitve za merila za merjenje izpušnih plinov (bencin) je 8 mesecev,
 • rok redne overitve za merila za merjenje izpušnih plinov (diesel) je 1 leto.
   
Testiranje_izpusnih_plinov_vozila
Ikona_zavorni_valji Ikona_POS Ikona_certifikat_kalibracija

Zavorni valji

Naprave z valji za preverjanje zaviralne sile motornih in priklopnih vozil se overjajo: 

 • rok redne overitve na tehničnih pregledih je 1 leto,
 • rok redne overitve v avtoservisnih delavnicah je 3 leta.

V sklopu zavornih valjev mora biti izvedena kalibracija tudi za:

 • tehtnice za ugotavljanje mase vozil,
 • manometrov za merjenje tlaka v zavornem sistemu.
   
Zavorni_valji  Test_tehtnice_zavornega_sistema
Ikona_video_galerija Simulacija obremenitve tovornega vozila pri kontroli zavornega učinka na opremi proizvajalca Cartec
Ikona_video_galerija Simulacija obremenitve tovornega vozila pri kontroli zavornega učinka na opremi proizvajalca Maha
Ikona_tlak_v_pnevmatikah Ikona_POS

Tlak v pnevmatikah

Merilniki tlaka v pnevmatikah na tehničnih pregledih in v avtoservisnih delavnicah se overjajo:
Merilniki tlaka v pnevmatikah na strojih za premontažo pnevmatik v avtoservisnih delavnicah se overjajo:

 • rok redne overitve za merilnike tlaka v pnevmatikah je 1 leto.
   
Preverjanje_tlaka_v_pnevmatikah
Ikona_dolzinska_merila Ikona_POS

Dolžinska merila – metri

Dolžinska merila na tehničnih pregledih se overjajo:

 • rok redne overitve dolžinskih meril, ki so dolga 2 metra ali več je 2 leti.
   
Tracni_meter

Zakonsko področje uporabe

Določbe Zakona o meroslovju, ki urejajo merila, se nanašajo samo na merila, ki se uporabljajo za merjenje na področjih:

 • varovanja zdravja ljudi in živali,
 • varstva okolja in splošne tehnične varnosti,
 • prometa blaga in storitev,
 • postopkov pred upravnimi in pravosodnimi organi.

Servis meril tehničnih pregledov in avtoservisnih delavnic

 • Za vas opravimo servis vseh vrst meril.
 • Za vas priskrbimo ustrezen servis pooblaščene osebe.
   

Podroben opis obsega imenovanja

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

Odločba (pdf)


 
Številka: 6416-4/2014/9
Datum: 31.3.2014

ODLOČBO O SKRČENJU IN RAZŠIRITVI OBSEGA IN PODALJŠANJU VELJAVNOSTI IMENOVANJA ZA IZVAJANJE POSTOPKOV UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI MERIL TER REDNIH IN IZREDNIH OVERITEV MERIL


2. S to odločbo se razveljavi Odločba Urada o imenovanju št. 6416-16/2011/8 z dne 29.11.2011, tako, da je celotni obseg imenovanja je naslednji: 

 

Vrsta meril
Vrsta overitve
Predpis
Obseg
Merila za merjenje izpušnih plinov vozil  
 
prva, redna, izredna
 
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje izpušnih plinov vozil (Ur. list RS, št. 5/98 in 83/06) v povezavi s 39., 40. in 41. členom Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10, 16/13) Overitev meril samo na mestu uporabe.
 
redna, izredna
 
Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10, 16/13), Priloga I, poglavje MI-010 Merilniki izpušnih plinov
Merila za merjenje izpušnih plinov vozil na kompresijski vžig
 
prva, redna, izredna
 
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje izpušnih plinov motornih vozil na kompresijski vžig (Ur. list RS, št. 106/01) Overitev meril samo na mestu uporabe.
Merilniki tlaka v pnevmatikah
 
prva, redna, izredna
 
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah (Ur. l. RS, št. 15/02 in 76/03) Overitev v prostorih imenovane osebe in na terenu.
Merilniki tlaka, v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC
 
EEC prva, redna, izredna
 
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Ur. l. RS, št. 74/01) Overitev v prostorih imenovane osebe in na terenu.
Naprave z valji za preverjanje zaviralne sile pri vozilih na motorni pogon in priklopnih vozilih prva, redna, izredna
 
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za naprave z valji za preverjanje zaviralne sile (Ur. list RS, št. 91/09) Overitev meril samo na mestu uporabe.
Dolžinska merila
 
prva, EEC prva
 
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za dolžinska merila splošnega namena (Uradni list RS, št. 76/01) v povezavi s 39., 40. in 41. členom. Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10, 16/13) Overitev samo v prostorih imenovane osebe.

 

Dolžinska merila
 
redna, izredna
 
Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. l. RS, št. 42/06, 97/10 in 16/13), Priloga I, poglavje MI-008 Dolžinska merila Overitev samo v prostorih imenovane osebe.

Overitvene oznake

Prva_overitvena_oznaka
Prva overitvena oznaka v obliki nalepke (nacionalna oznaka).

Prva_overitvena_oznaka_v_obliki_ziga
Prva overitvena oznaka v obliki žiga (evropska EEC oznaka).
 

Overitvena_oznaka

 

PRIKAZ OZNAČEVANJA OVERITVENE NALEPKE

Redna overitvena oznaka v obliki nalepke (označen / preluknjan je datum do katerega je overitev veljavna):

 • notranji krog (številke od 1 do 12) označujejo mesece,
 • zunanji polkrog na levi strani (številke od 0 do 9) označuje desetletje - D,
 • zunanji polkrog na desni strani (številke od 0 do 9) označuje leto - L,
 • zadnji dve anineji označujeta leto v obliki 20DL.

 

Zascitna_oznaka
Zaščitna oznaka v obliki nalepke.
Manometri za merjenje tlaka v pnevmatikah in dolžinska merila splošnega namena, ki so dani v promet v skladu z direktivo EEC morajo nositi sledeče oznake:
Oznaka_CE  Oznaka_UK06_2779

 • oznako CE,
 • oznako priglašenega organa in številka certifikata EEC o tipskem pregledu,
 • 123456789 serijsko številko.
   

Po vsaki overitvi merilo označimo z overitvenimi oznakami, na željo pa vam izdamo potrdilo o skladnosti s predpisi.

Zakaj se odločiti za nas

 • LOTRIČ d.o.o. smo prva imenovana oseba v Republiki Sloveniji, ki jo je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo imenovalo za overjanje meril. Imenovanje pomeni, da lahko izvajamo overitve meril,
 • akreditirala nas je Slovenska akreditacija, ki stalno preverja usposobljenost našega tehničnega osebja in opreme,
 • v postopku kontrole se izvede čiščenje in se preveri funkcionalnost merila, ter njegova točnost v skladu z zahtevami standardov in priporočil,
 • zagotavljamo kratek odzivni čas od naročila do izvedbe storitve,
 • stalno izobraževanje našega osebja nam omogoča kvalitetno izvajanje storitev,
 • vsa naša merilna oprema ima zagotovljeno merilno sledljivost na nacionalni ali mednarodni etalon,
 • redno vas obveščamo o datumu naslednje overitve,
 • MeOL: elektronsko spremljanje meril preko interneta,
 • zaupanje presojevalcev in inšpektorjev v naše rezultate.

 

Zanimivosti

V procesu obvladovanja merilne opreme je potrebna kalibracija, če želimo zagotoviti sledljivost naših meritev.

S pomočjo etalonskih uteži preverimo točnost kazanja, ekscentričnost in ponovljivost.