Kalibracije

Za sve vaše potrebe

Grupa LOTRIČ Metrology provodi kalibraciju za najširi raspon vaših zahtjeva. Kalibraciju rade kvalificirani stručnjaci s modernom opremom na lokaciji ili u akreditiranom laboratoriju grupe LOTRIČ Metrology.                                                         

Nakon svake kalibracije dobivate Certifikat o kalibraciji koji vam garantira sljedivost mjerila za uspostavljanje i održavanje sustava kvaliteta, tehničke preporuke i posebne zahtjeve, kao što su GxP na području farmacije.

VIŠE INFORMACIJA

Certifikat o kalibraciji

Nakon svake kalibracije dobivate Certifikat o kalibraciji.

Certifikat jamči sljedivost vaših mjerila, podatke o točnosti i preciznosti sa rezultatima u tabličnom i grafičkom prikazu, kao i mjernu nesigurnost.

Certifikat o kalibraciji je sukladan zahtjevima standarda, tehničkim preporukama i vašim specifičnim potrebama.

VIŠE O CERTIFIKATU
Kontaktirajte nas
Za više informacija :
Kontakt