BA
meol

Sudionici treninga »Sve što trebate znati o hrapavosti« steći ćete znanje iz područja osnova mjeriteljstva i cijelokupnog mjeriteljskog upravljanja mjerilima za hrapavost.


Sadržaj i ciljevi seminara

• Osnove mjeriteljstva i površinske hrapavosti, standardizacije i ocjenjivanje sukladnosti
• Kalibracija i mjerna sljedivost mjerila
• Sadržaj u području mjerenja površinskih presjeka, dijagrami profila, metode filtriranja, iznos hrapavosti i valovitosti
• Primjer i upute za unos veličina u radni dijagram
• Uvjeti mjerenja i mjerna nesigurnost u mjerenju hrapavosti

Kome je izobrazba namjenjena

• Djelatnicima koji izvode kalibracije mjerila 
• Osoblju koje se bavi mjerenjem dimenzija
• Voditeljima laboratorija
• Voditeljima kvaliteta
• Odgovornm osobama za sustav kvaliteta

Šta dobijate pohađanjem seminara

• Potvrdu o sudjelovanju koja potvrđuje vašu tehničku osposobljenost za rad sa merilima za merjenje hrapavosti

• Savjete za ispravan, točan i siguran rad, što osigurava duži vijek trajanja mjerila

Predavač

• Gregor Demšar – voditelj laboratorija za Mehaniku, posjeduje certifikat AUKOM

Termin:

18. 3. 2021

16. 9. 2021

Lokacija:

Poduzeće LOTRIČ Meroslovje

ONLINE

Kotizacija: 248 + PDV EUR