BA
meol

Sudionici  treninga »Sve što trebate znati o mjernoj nesigurnosti« steći će znanje iz područja osnova mjeriteljstva i o postupcima određivanja mjerne nesigurnosti.


Sadržaj i ciljevi seminara

• Osnove mjeriteljstva i mjerne nesigurnosti
• Zakonitost u prikazu rezultata i mjernih nesigurnosti, kontroli mjerne opreme i razmatranju ispravki u certifikatima o kalibraciji
• Osnovni standardni uvjeti mjerne nesigurnosti pri kalibraciji
• Izračun mjerne nesigurnosti u praksi

Kome je izobrazba namjenjena

• Voditeljima laboratorija

• Voditeljima kvaliteta

• Odgovornim osobama za sustav kvaliteta

• Analitičarima i laboratorijskim tehničarima

• Izvođačima kontrole mjerila

Šta dobijate pohađanjem seminara

• Potvrdu o sudjelovanju, koja potvrđuje vašu tehničku osposobljenost u području mjerne nesigurnosti 

Predavač

• Primož Hafner – tehnički direktor, vodja kvaliteta, međunarodni auditor sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001

Termin:

25. 3. .2021 

25. 11. 2021 

Lokacija:

Poduzeće LOTRIČ Meroslovje

ONLINE

Kotizacija: 248 + PDV EUR