BA
meol

Sudionici treninga »Sve što trebate znati o vaganju« steći ćete znanje iz područja osnova mjeriteljstva i cijelokupnog mjeriteljskog upravljanja vagama i utezima.


Sadržaj i ciljevi seminara

• Povijest mjeriteljstva i teorijska polazišta o mjeriteljstvu
• Stručna mjeriteljska terminologija, standardi za mjeriteljsku kontrolu i osnove upravljanja mjernom opremom
• Predstavljanje karakteristika vaga i utega i upute za pravilnu uporabu
• Primjena u praksi i postupak kalibracije mjerila i postupak utvrđivanja mjerne nesigurnosti

   Kome je izobrazba namjenjena

   • Voditeljima laboratorija
   • Voditeljima kvaliteta
   • Odgovornim osobama u sustavu kvaliteta
   • Analitičarima i laboratorijskim tehničarima
   • Djelatnicima koji vrše kontrolu mjerila

   Šta dobijate pohađanjem seminara

   • Potvrda o sudjelovanju koja potvrđuje vašu tehničku osposobljenost za rad s mjerilima iz područja mase.
   • Savjeti za ispravan, točan i siguran rad, koji vam omogućuju duži vijek trajanja mjerila

   Predavač
   • Primož Hafner – tehnički direktor, vodja kvaliteta, međunarodni auditor sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001

   Termin:

   15. 4. 2021

   30. 9. 2021 


   Lokacija:

   Poduzeće LOTRIČ Meroslovje

   ONLINE

   Kotizacija: 248 + PDV EUR