https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2022/12/gorljivost-materiala.jpg
Svojstva polimera - mehanička, prerađivačka i otpornosna

Koriste se različiti testovi kako bi se utvrdilo je li materijal krut, žilav, tvrd, mekan, rastezljiv, krt i otporan na određene medije.

Razna izlaganja (visoka ili niska temperatura i izlaganje određenim kemijskim agensima) mogu utjecati na mehanička svojstva polimernih materijala.

Neka ispitivanja mogu se provesti na granulatu ili finalnom proizvodu, dok za ostale norme propisuju proizvodnju odnosno brizganje standardnih ispitnih uzoraka.

Možete izabrati u širokom spektru ispitnih metoda:

Mehanička svojstva:

 • udarna svojstva – Charpy, Izod, Dynstat;
 • vlačna čvrstoća;
 • čvrstoća na savijanje;
 • tvrdoća po Rockwellu;
 • tvrdoća po Shoru.

Identifikacija polimera:

 • DSC – određivanje temperature taljenja Tm;
 • DSC – stakleni prijelaz Tg;
 • IR analiza – identifikacija materijala;
 • TGA – termogravimetrija #;
 • sadržaj punila/anorganskog ostatka.

Prerađivačka svojstva:

 •  
 • gustoća;
 • masa i volumenski protok taline (MVR, MFR);
 • viskoznost;
 • skupljanje.

Otpornost i izdržljivost:

 • toplotna obstojnost (Vicat);
 • test s padajućom kuglom;
 • upijanje vlage;
 • otpornost na mehaničko trošenje;
 • otpornost na abraziju;
 • otpornost na ogrebotine.

Izloženost medijima:

 • otpornost na sredstva za čišćenje i abrazivna   sredstva, naftne derivate, organska otapala, anorganske kiseline i baze, kozmetiku, uljne komponente, razne tekućine.

Klimatska ispitivanja:

 • izloženost temperaturi;
 • izloženost relativnoj vlazi;
 • kombinirana izlaganja (ciklička i stalna).

 

Tehnička čistoća

 • masa nečistoća, određivanje najvećih čestica, razvrstavanje u razrede veličine.

 

Gorivost:

 • samo-gasivost;
 • brzina gorenja;
 • zapaljivost proizvoda užarenom žicom (užarena žica).

Umjetno starenje:

 • UV otpornost na starenje #.

 

Mjerenje dimenzija:

 • prije i poslije izlaganja temperaturi;
 • mikroskopska mjerenja;
 • mjerenja hrapavosti.

Električna svojstva:

 • površinski otpor;
 • volumni otpor;
 • CTI indeks.

 

Emisije:

 • analiza mirisa (Odour test);
 • zamagljivanje #;
 • VOC broj #;
 • FOG broj #.

#Neke metode se provode u suradnji s vanjskim izvođačima. U tom će slučaju podaci biti vidljivi na ponudi.

Popis fleksibilnog opsega akreditiranih metoda LP-004

Nove odobrene metode prema VW standardima na polimernim komponentama i kompozitima

Ispitivanje

  Norma

Brzina gorenja

  TL 1010

Zapaljivost nemetalnih materijala

  TL 1011

Plastična i elastična deformacija

  PV 3307

Trajna deformacija kompresijom

  PV 3330

Promjena boje materijala na mjestu udara s padajućom kuglom;

  PV 3989

Ispitivanje s padajućom kuglom, pri niskim temperaturama

  PV 3989

Otpornost brtvila na komponente ispušnog plina

  PV 3936

Ispitivanje trošenja materijala

  PV 3906

Učinak hidrolize na dekorativni materijal vozila

  PV 3959

Otpornost u vlažnom i toplom okruženju

  PV 3986

Test odljepljivanja pomoću plivajućih valjaka

  PV 2034

Otpornost na cikličke uvjete okoline (80 °C/-40 °C)

  PV 1200

Potvrda po odobrenju Volkswagen br. 0130
Potvrda po odobrenju Volkswagen br. 0131

Primjeri ispitivanja:

Ispitivanje udarne žilavosti (Charpy)

https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2021/09/Izpostava_mediji.jpg

Izlaganje kemijskim sredstvima

https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2021/09/preskusanje-polimerov.jpg

Ispitivanje na kidalici

https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2023/07/LOTRIC-Certificiranje_priprava-vzorca-za-FT_ir-spektrofotometricno-analizo.jpg

Priprema uzorka za FT-IR spektrofotometričnu analizu

Dostupni smo za dodatna pitanja i informacije:
Marjetka Lotrič, Voditelj prodaje – odjel za ispitivanja
E: marjetka.lotric@lotric.si
M: +386 (0)31 640 252

Primjer studije: Promjene svojstava ABS materijala pod utjecajem umjetnog starenja
Pročitajte više