MK
meol
Ние извршуваме почетни, периодични и вонредни инспекции.
Обем на услуги: 
  • Стерилизатори на пареа, 
  • Автоклави, 
  • Загреана опрема под притисок, 
  • Садови под притисок, 
  • Цевководи, сигурносни вентили

Оценувањето на сообразноста се заснова на националното законодавство на секоја земја.

Поврзана содржина

Калибрации

Ние вршиме калибрации за најширокиот спектар на вашите барања.
Повеќе

Тестирање

Ние вршиме тестирање низ целиот животен циклус на вашиот примерок - од суровина до материјал, полупроизвод, или производ и отпад.

Повеќе

Метролошки решенија

Нашите корисници се заколнаа на еден од трите начини на соработка.

Повеќе