Gorljivost materialov
https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2022/09/gorljivost-materiala.jpg
Določanje gorljivosti polimernih materialov

S preskusi gorljivosti materialov spremljamo ali se material vžge, kako hitro se vžge, hitrost gorenja in kako reagira ob gorenju.

Gorljivost preverimo s preskusi hitrosti gorenja, preskusom samougasljivosti in s preskusom z žarečo žico.
Hitrost gorenja materiala oz. njegovo gorljivost določamo z izpostavitvijo vzorca plamenu v gorilni komori. Pri tem spremljamo kolikšna dolžina vzorca zagori v določenem času.

https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2022/09/nabrizgan-vzorec.jpg

Standardne plošče za hitrost gorenja.

https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2022/09/preskus-hitrosti-gorenja.jpg

Preskus hitrosti gorenja.

https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2022/09/preskus-goreca-zica.jpg

Preskus z žarečo žico.

https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2022/09/granulati.jpg

Preskušanje granulatov.

Hitrost gorenja

V obsegu akreditiranih preskusnih metod izvajamo hitrost gorenja po sledečih standardih:

 • ISO 3795,
 • FMVSS 302,
 • DIN 75200,
 • GMW 3232,
 • DIN 75200 in DBL 5307 točka 6.1.,
 • MS 300-08,
 • VCS 5031,19,
 • D45 1333,
 • DIN 75200 in TL 1010,
 • DIN 75200 in GS 97038,
 • FMVSS 302 in VW 96243/PTL 8501.

LOTRIČ Certificiranje je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-004 na področju preskušanja (ISO 17025).

 

OBSEG AKREDITACIJE LP-004
Gorljivost izdelkov in samougasljivost

S preskusom samougasljivosti določamo stopnjo gorljivosti plastičnega materiala.

Preskus samougasljivosti po standardu:

 • UL 94, ki se lahko izvede po:
  metodi HB (horizontalni preskus gorljivosti) oz.
  metodi V (vertikalni preskus gorljivosti: razredi gorljivosti V-0, V-1, V-2)
 • TL 1011

Gorljivost izdelkov z žarečo žico po standardu:

 • EN 60695-2-11

 

Več preskusov s področja plastične industrije
Poskrbimo tudi za brizganje standardnih plošč za hitrost gorenja.
Za ponudbo nas kontakrirajte

Za vsa vprašanja in dodatne informacije, smo vam na voljo:
Marjetka Lotrič, Prodaja – oddelek za preskušanja
M: +386 31 640 252
E: marjetka.lotric@lotric.si