https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2022/01/slana-komora-1.jpg
Kalibracija slane komore skladno z ISO 9227:2022

Priporočilo proizvajalcev in sistemov vodenja je izvajanje rednih kalibracij slanih komor za preskušanje korozivnosti.

Kalibracija slane komore z uporabo metode NSS skladno z ISO 9227 zajema:

  • preskus korozivnosti v slani komori z referenčnim materialom (ploščicami) v trajanju 48 ur,
  • preskus (meritve) delovnih pogojev slane komore (stopnja zbiranja kondenzata, koncentracija NaCl in pH vrednosti),
  • analiza preskusne raztopine (slanica, deinozirane vode in pH vrednost iz zalogovnika),
  • ovrednotenje temperature (po celotnem prostoru) v slani komori v trajanju 24 ur.

Stranka prejme:

  • certifikat o kalibraciji slane komore z vsemi rezultati in izjavo o skladnosti glede na standard ISO 9227,
  • akreditiran certifikat o kalibraciji (ovrednotenju) temperature v slani komori (akreditirano v okviru LOTRIČ Meroslovje, ki je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LK-008 na področju kalibriranja – ISO 17025),
  • poročilo oziroma strokovno mnenje in priporočila za izboljšanje procesa.
Izvedba kalibracije poteka na mestu uporabe slane komore ob obvezni prisotnosti operaterja. Celoten postopek traja 3 dni – v tem času komore ni možno uporabljati in mora biti prazna.
https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2022/01/slana-komora.jpg
https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2023/06/komora_megla-scaled.jpg

V primeru dodatnih vprašanj ali za ponudbo nas kontaktirajte:
Marjetka Lotrič, Vodja prodaje – oddelek za preskušanja
E: marjetka.lotric@lotric.si
T: 031 640 252