Klimatske izpostave in korozijski preskusi
https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2022/12/klimatska-komora_web.jpg
Preskus pršenja s slano meglo

Preskus s slanim pršenjem je standardizirana metoda preskušanja korozije po standardu ISO 9227, ki se uporablja za preverjanje korozijske odpornosti materialov in površinskih premazov.
Običajno so materiali kovinski (lahko pa se preskušata tudi keramika ali polimeri) in zaključeni s površinsko prevleko, ki naj bi zagotovila določeno stopnjo zaščite pred korozijo osnovnega materiala.

Pospešen korozijski preskus

S pospešenim korozijskim preskusom ugotavljamo kakšna je kakovost galvanskih in drugih anorganskih prevlek ali kakšna je kakovost lakiranih prevlek. Glede na osnovni material in zaščitno prevleko izbiramo med nevtralno slano meglo, kislo slano meglo in kislo slano meglo z dodatkom bakra. Preskus v slani komori lahko traja različno dolgo (npr. 2 h, 6 h, 24 h, 48 h, 69 h ali več). Po zaključenem preskusu izvedemo ocenitev preskušancev, ki v primeru lakiranih površin lahko vključuje:

 • stopnjo korozije na premazih,
 • stopnjo luščenja in korozije ob rezu,
 • stopnjo mehurjenja,
 • oprijemljivost premazov (t.i. cross cut test)
 • ocenitev razpok.
Več o korozijskem preskušanju
Klimatske izpostave in korozijski preskusi

V laboratoriju za površinsko zaščito izvajamo:

 • korozijske preskuse (NSS, CASS, AASS),
 • ciklične korozijske preskuse,
 • obstojnost na temperaturo in relativno vlago (ciklično ali konstantno),
 • temperaturno šokiranje (od – 60°C do 200°C),
 • tropski test,
 • konstantno kondenzacijo,
 • in izpostave v industrijski klimi (SO2).

Med in po končani izpostavi ocenjujemo spremembe na površini izdelkov.
Trajanje preskusa je vnaprej določeno z naročnikom, glede na tehnične specifikacije, preskušane lastnosti posameznih izdelkov in želje naročnika.

https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2022/12/korozijsko-preskusanje-scaled.jpg
https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2022/12/slana-megla_preskusanje-scaled.jpg
https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2022/12/slana-komora.jpg
https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2022/12/izpostavljeni-deli.jpg
Kalibracija slane komore po ISO 9227

Izvedba kalibracije poteka na lokaciji naročnika ob prisotnosti operaterja komore.
Celoten postopek traja 3 dni – v tem času mora biti komora prazna.
Po končani kalibraciji izdamo kalibracijski certifikat z vsemi izmerjenimi parametri.                                         

Za več informacij se obrnite na prodajno predstavnico oddelka PRESKUŠANJA
Marjetka Lotrič
M: marjetka.lotric@lotric.si
P: +386 (0)31 640 252

Skupaj bomo rešili vaš izziv.
Kontaktirajte nas