Razpisani so termini izobraževanj 2023
https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2022/11/MQ-akademija-termini-2023_web.png
M & Q Akademija 2023

Svoje znanje, napredek in razvoj meroslovja želimo deliti z vami.
Za vas izvajamo izobraževanja, ki vam olajšajo delo ter vam pomagajo na poti do točnih rezultatov meritev.

STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA

Na kratkih in dinamičnih izobraževalnih srečanjih boste spoznali prvine posameznih področij meroslovja.

blank

PRAKTIČNA IZOBRAŽEVANJA

Omogočamo vam ogled akreditiranih meroslovnih laboratorijev, preskus merilnih instrumentov in izvajanje meritev s primerjavo rezultatov.

blank

PO MERI SLUŠATELJEV

Izobraževanja potekajo v manjših skupinah (max. 10 udeležencev), stopnjo “težavnosti” vedno prilagodimo slušateljem.

blank

POTRDILO

Po opravljenem srečanju prejmete potrdilo o tehničnih kompetencah in povabilo, da se v primeru dodatnih vprašanj na nas obrnete tudi v prihodnje.

Terminski plan izvedbe izobraževanj

 

IZOBRAŽEVANJA V LETU 2023

 

Vse, kar morate vedeti o:
POMLAD 2023
JESEN 2023
Dolžini 1. 3. 2023 15. 11. 2023
Interni kalibraciji 15. 3. 2023 20. 9. 2023
Hrapavosti 16. 3. 2023 14. 9. 2023
Merilni negotovosti 22. 3. 2023 22. 11. 2023
Temperaturi in relativni vlagi 23. 3. 2023 21. 9. 2023
Notranji presoji 29. 3. 2023 8. 11. 2023
Obvladovanju merilne opreme 5. 4. 2023 13. 9. 2023
Geometrijskem dimenzioniranju in toleriranju 6. 4. 2023 12. 10. 2023
Tehtanju 12. 4. 2023 11. 10. 2023
Obvladovanju opreme v zdravstvu 10. 5. 2023 29. 11. 2023
Pipetiranju 11. 5. 2023 5. 10. 2023
Certifikatu 17. 5. 2023 18. 10. 2023
Tlaku 18. 5. 2023 19. 10. 2023
Sistemu vodenja laboratorijev (ISO 17025) 24. 5. 2023 27. 9. 2023
Trdoti 25. 5. 2023 16. 11. 2023
Sistemu vodenja kontrolnih organov (ISO 17020) 31. 5. 2023 4. 10. 2023

 

LETAK IZOBRAŽEVANJA blank
Podrobneje o izobraževanjih
 
Dolžina

blank

Udeleženci boste pridobili znanja s področja osnov meroslovja in celostnega meroslovnega obvladovanja dolžinskih meril.

Več o izobraževanju

 
Interna kalibracija

blank

Udeleženci se boste seznanili z osnovnimi zahtevami ter na osnovi primerov iz prakse pridobili znanje za izvajanje internih kalibracij.

Več o izobraževanju

 

 

Hrapavost

blank

Udeleženci boste pridobili znanje s področja merilnih pogojev in merilni negotovosti pri merjenju hrapavosti.

Več o izobraževanju

Merilna negotovost

blank

Udeleženci boste osvojili zakonitosti pri podajanju rezultatov in merilni negotovosti, obvladovanje merilne opreme ter upoštevanje korekcij iz certifikata o kalibraciji.

Več o izobraževanju

 

 

Temperatura in relativna vlaga

blank

Udeleženci boste pridobili znanje celostnega meroslovnega obvladovanja merilnikov temperature in relativne vlage.

Več o izobraževanju

Notranja presoja

blank

Udeleženci boste pridobili predstavitev akcijskega načrta za uspešno izvedeno notranjo presojo.

Več o izobraževanju

 

 

Obvladovanje merilne opreme

blank

Udeleženci boste pridobili znanje s področja celostnega obvladovanja merilne opreme (zahteve sistemov vodenja in vpeljava v prakso).

Več o izobraževanju

GD & T

blank

Udeleženci boste pridobili tehnično znanje kotiranja na tehničnih risbah, pregled območja veljavnosti toleranc in merjenje geometrijskih toleranc.

Več o izobraževanju

 

 

Tehtanje

blank

Udeleženci boste pridobili znanje za pravilno rokovanje s tehtnicami in utežmi. Izvedeli boste več o ključnih faktorjih, ki vplivajo na rezultate tehtanj.

Več o izobraževanju

Obvladovanje opreme v zdravstvu

blank
Udeleženci boste pridobili znanje s področja celostnega obvladovanja merilne opreme za posamezno področje dela v zdravstvu.

Več o izobraževanju

 

 

Pipetiranje

blank

Udeleženci se boste naučili pravilnih tehnik pipetiranja, seznanili se boste z najpogostejšimi napakami pri pipetiranju in pravilnim vzdrževanjem pipet.

Več o izobraževanju

Certifikat

blank

Udeleženci boste pridobili znanje za branje in upoštevanje rezultatov – razlaga certifikatov ter izjave o skladnosti.

Več o izobraževanju

 

 

Tlak

blank

Udeleženci boste pridobili znanje s področja osnov merjenja tlaka, vrste meril tlaka in opreme pri kalibraciji.

Več o izobraževanju

Sistem vodenja laboratorijev

blank

Udeleženci boste pridobili znanja s področja zahtev standarda ISO 17025, pregled poslovnika kakovosti in ostale dokumentacije.

Več o izobraževanju

 

 

Trdota

blank

Udeleženci boste pridobili znanje s področja pravilnega merjenja z izpostavitvijo najpogostejših napak in primerjavo različnih metod merjenja.

Več o izobraževanju

Sistem vodenja kontrolnih organov

blank

Udeleženci boste pridobili znanje s področja osnov sistema vodenja kontrolnega organa ISO 17020, pregled poslovnika kakovosti in ostale dokumentacije.

Več o izobraževanju

 

 

Individualna izobraževanja

Po dogovoru izobraževanja pripravimo po vaših željah, samo za vašo organizacijo. Informacije nam posredujte na info@lotric.si.

Sporočite nam vaše specifične želje.
POVPRAŠEVANJE