https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2022/12/gorljivost-materiala.jpg
Mehanske, predelovalne in odpornostne lastnosti polimerov

Z različnimi preskusi ugotavljamo ali je nek material tog, žilav, trd, mehek, raztegljiv, krhek in obstojen na določene medije.
Različne izpostave (visoka ali nizka temperatura in izpostavljenost določenim kemičnim sredstvom) lahko vplivajo na mehanske lastnosti polimernih materialov.

Nekateri preskusi se lahko izvedejo na granulatu oz. končnem izdelku, za druge pa standardi predpisujejo izdelavo oz. brizganje standardnih preskušancev.

Izbirate lahko med širokim naborom preskusnih metod:

Mehanske lastnosti:

 • udarne lastnosti – Charpy, Izod, Dynstat;
 • natezna trdnost;
 • upogibna trdnost;
 • trdota po Rockwellu;
 • trdota po Shore.

 

Identifikacija polimerov:

 • DSC – določanje temperature tališča Tm;
 • DSC – steklasti prehod Tg;
 • IR analiza – identifikacija materiala;
 • TGA – termogravimetrija #;
 • vsebnost polnil/anorganskega ostanka.

Predelovalne lastnosti:

 • gostota;
 • masni in volumski pretok taline (MVR, MFR);
 • viskoznost;
 • skrčki.

 

Odpornost in obstojnost:

 • toplotna obstojnost (Vicat);
 • preskus s padajočo kroglo;
 • absorpcija vlage;
 • odpornost proti mehanski obrabi;
 • odpornost proti abraziji;
 • odpornost na praske.

Izpostava na medije:

 • odpornost proti čistilnim in abrazivnim sredstvom, naftnim derivatom, organskim topilom, anorganskim kislinam in bazam, kozmetičnim preparatom, oljnatim komponentam, raznovrstnim tekočinam.

Klimatski preskusi:

 • izpostave na temperaturo;
 • izpostave na relativno vlago;
 • kombinirane izpostave (ciklične in konstantne).

 

Tehnična čistost:

 • masa nečistoč, določitev največjih delcev, razvrstitev v velikostne razred.

 

Gorljivost:

 • samougasljivost;
 • hitrost gorenja;
 • gorljivost izdelkov z žarečo žico (glow wire).

Umetno staranje:

 • odpornost na UV staranje #.

 

Meritve dimenzij:

 • pred in po temperaturni izpostavi;
 • mikroskopske meritve;
 • meritve hrapavosti.

Električne lastnosti:

 • površinska upornost;
 • volumska upornost;
 • CTI indeks.

 

Emisije:

 • vonjalna analiza (Odour preskus);
 • fogging #;
 • VOC število #;
 • FOG število #.

#Nekatere metode so izvedene v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. V tem primeru bo informacija razvidna na ponudbi.

Seznam fleksibilnega obsega akreditiranih metod LP-004

Nove odobrene metode po VW standardih na polimernih komponentah in kompozitih

Preskus

  Standard

Hitrost gorenja

  TL 1010

Vnetljivost nekovinskih materialov

  TL 1011

Plastična in elastična deformabilnost

  PV 3307

Trajna deformacija pri stisku

  PV 3330

Sprememba barve materiala na mestu obremenitve s padajočo kroglo

  PV 3966

Preskus s padajočo kroglo, pri nizkih temperaturah

  PV 3989

Odpornost tesnil proti komponentam izpušnih plinov

  PV 3936

Preskušanje obrabe materiala

  PV 3906

Vpliv hidrolize na dekorativni material vozil

  PV 3959

Odpornost v vlažnem toplem okolju

  PV 3986

Preskus odlepljanja prek plavajočih valjčkov

  PV 2034

Odpornost na okoljske ciklične pogoje (80 °C/-40 °C)

  PV 1200

Certifikat o odobritvi Volkswagen št. 0130
Certifikat o odobritvi Volkswagen št. 0131

Primeri preskusov:

Preskušanje udarne žilavosti (Charpy)

https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2021/09/Izpostava_mediji.jpg

Izpostave na kemična sredstva

https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2021/09/preskusanje-polimerov.jpg

Preskušanje na trgalnem stroju

https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2023/07/LOTRIC-Certificiranje_priprava-vzorca-za-FT_ir-spektrofotometricno-analizo.jpg

Priprava vzorca za FT-IR spektrofotometrično analizo

Dostopni smo za dodatna vprašanja in informacije:
Marjetka Lotrič, Vodja prodaje – oddelek za preskušanja
E: marjetka.lotric@lotric.si
M: +386 (0)31 640 252

Študija primera: Sprememba lastnosti ABS materialov pod vplivom umetnega staranja
Preberite več