https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2024/06/trajnost-banner-predstavitev-web.jpg

Največja nevarnost za naš planet je prepričanje, da ga bo rešil nekdo drug.

Verjamemo, da vsak posameznik šteje.
Vsako podjetje ima vlogo.
Vsi lahko nekaj spremenimo.

Vabljeni k branju trajnostnega poročila

 

https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2024/06/Trajnost_cover.png
Prenos trajnostnega poročila

Naše zaveze

OKOLJSKI VIDIK​ – V sožitju z naravo.

Zavezani smo trajnostnemu razvoju in ohranjanju naravnih virov za prihodnje generacije.​

​Naše okoljsko odgovorno delovanje temelji​ na prepričanju, da lahko s premišljenimi in​ inovativnimi praksami zmanjšamo naš vpliv​ ter hkrati spodbujamo pozitivne spremembe​ v širši skupnosti.

blank

EKONOMSKI VIDIK​ – V sožitju s partnerji.

Veliko pozornosti namenjamo dobremu počutju zaposlenih na delovnem mestu ter skrbimo za njihov osebni razvoj.

Zavedamo se, da smo kot podjetje uspeli zgolj ob podpori okolja. Z družbeno odgovornimi projekti in širjenjem meroslovnega znanja prispevamo k razvoju in večji kakovosti bivanja.

blank

DRUŽBENI VIDIK​ – Zaposleni in skupnost.

Verjamemo, da je sodelovanje ključ do uspeha, zato se prizadevamo za sooblikovanje močnih slovenskih konzorcijev. Zavezani smo razvoju zanesljivih in varnih izdelkov ter storitev ter trajnostnih rešitev za naše poslovne partnerje. Obenem predstavljamo pomemben člen manjšanja brezposelnosti v lokalni skupnosti.

blank

 

»Trajnost ni zgolj trend ali modna muha – je nujnost in odgovornost, ki jo imamo do našega planeta in prihodnjih generacij. Predstavlja ohranjanje naravnih virov, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje ter ustvarjanje pogojev za zdrav in kakovosten življenjski prostor. Gre za iskanje ravnovesja med gospodarsko rastjo, skrbjo za okolje in družbeno odgovornostjo. ​

Naša vizija je ustvariti podjetje, ki deluje v skladu z omenjenimi načeli – tako v vsakodnevnih procesih kot dolgoročnih strateških ciljih.«​

blank

Maja Brelih Lotrič, generalna direktorica

 

https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2024/06/banner-trajnost-napis-web-final.png