EN ISO 8655:2022
https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2022/05/pipete-banner.jpg
Serija novih standardov za volumetrične naprave, delujoče na bat

Predstavljamo vam bistvene spremembe, ki jih prinaša izdaja najnovejših standardov iz serije EN ISO 8655:

 

 • Podajanje pogreškov in toleranc

Bistvena sprememba v standardu EN ISO 8655-6:2022 se pri volumetričnih napravah z nastavljivim volumnom nanaša na podajanje relativnih pogreškov, izraženih v odstotkih.
Pretekli standard je podajal relativne pogreške glede na nazivni (maksimalni) volumen volumetrične naprave.
Novi standard relativne pogreške podaja glede na nastavljeni volumen.

 

https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2023/03/primerjava-standardov-ISO-EN-8655.jpg
 • Nove standardne tolerance

Standardne tolerance so določene na novo. Podane so zgolj v odstotkih glede na nastavljeni volumen. Glede na pretekle standarde iz serije EN ISO 8655 se je spremenil tudi spekter volumnov z določenimi tolerancami, pri že prej obstoječih tolerancah je nekaj sprememb:

Batne pipete (ISO 8655-2:2022)

 • Enokanalne batne pipete tipa A in D1:
  • na novo so določene tolerance za batne pipete z nazivnim volumnom do 20000 µl,
  • spremembe toleranc se nanašajo na batne pipete z nazivnim volumnom, manjšim od 3 µl.
 • Večkanalne batne pipete:
  • standardne tolerance za pipete z nazivnimi volumni, manjšimi od 2 µl in večjimi od 2000 µl, niso več določene.
 • Enokanalne batne pipete tipa D2:
  • spremembe toleranc se nanašajo na batne pipete z nazivnim volumnom od 100 µl do 200 µl.

Brizge (ISO 8655-9:2022):

 • standard je nov, zato so tolerance določene na novo v območju od nazivne vrednosti 0,0005 ml do 200 ml.

Pri ostalih volumetričnih napravah ni sprememb.

Na naših certifikatih bomo tolerance in pogreške še naprej podajali tako v odstotkih kot v enotah volumna.
Dostopni smo vam za dodatna vprašanja
 • Podajanje podatkov o uporabljenih pipetnih nastavkih

Z novim standardom je potrebno navajati podatke o uporabljenih pipetnih nastavkih – tip, obliko in številko šarže (Lot number).
Zagotavljamo nastavke najpogostejših proizvajalcev na trgu: Brand, Eppendorf, Finnpipette (Thermo Fisher Scientific), Gilson, INTEGRA Biosciences, Rainin (Mettler Toledo), Sartorius (Biohit), Socorex.

V primeru, da uporabljate pipete drugih znamk (od zgoraj naštetih), vas prosimo, da zraven priložite nastavke:

 • 5 nastavkov za fiksne enokanalne (nenastavljive) pipete,
 • 10 nastavkov (za 3 volumne) za nastavljive enokanalne pipete (za vsak dodatni volumen 2 dodatna nastavka),
 • 64 nastavkov (za 3 volumne) za nastavljive 8-kanalne pipete (za vsak dodatni volumen 16 dodatnih nastavkov),
 • 96 nastavkov (za 3 volumne) za nastavljive 12-kanalne pipete (za vsak dodatni volumen 24 dodatnih nastavkov).

Zraven pipetnih nastavkov vas prosimo, da pošljete še model in saržno številko, ki bo prikazana na certifikatu o kalibraciji.

Za hitrejšo izvedbo kalibracije vas vljudno naprošamo, da upoštevate naša priporočila. 

Za več informacij:
Laura Lotrič, strokovna sodelavka v prodaji
M: laura.lotric@lotric.si
P: +386 (0)41 634 057