Pridružite se nam na izobraževanjih
https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2022/03/izobrazevanja-pomlad-za-splet.png
Pomladni termini izobraževanj
Prijavite se na dinamične delavnice »Vse, kar morate vedeti o« in spoznajte prvine posameznih področij meroslovja tudi izkustveno.
V primeru izvedbe individualnih izobraževalnih srečanj se z veseljem prilagodimo vašim željam glede kraja in časa izvedbe.

Vse, kar morate vedeti o:

 

Več o izobraževanjih
Geometrijsko dimenzioniranje in toleriranje (GD & T)

14. 4. 2022

Udeleženci boste pridobili tehnično znanje kotiranja na tehničnih risbah, pregled območja veljavnosti toleranc in merjenje geometrijskih toleranc.

Več o izobraževanju

Obvladovanje merilne opreme v zdravstvu

blank

18. 5. 2022

Udeleženci boste pridobili znanje s področja celostnega obvladovanja merilne opreme za posamezno področje dela v zdravstvu.

Več o izobraževanju

Sistem vodenja kontrolnih organov (ISO 17020)

blank

1. 6. 2022

Udeleženci boste pridobili znanje s področja osnov sistema vodenja kontrolnega organa, pregled poslovnika kakovosti in ostale dokumentacije.

Več o izobraževanju

Sistem vodenja laboratorijev (ISO 17025)

blank

4. 5. 2022

Udeleženci boste pridobili znanja s področja zahtev standarda ISO 17025, pregled poslovnika kakovosti in ostale dokumentacije.

Več o izobraževanju

Interna kalibracija

blank

16. 3. 2022

Udeleženci se boste seznanili z osnovnimi zahtevami ter na osnovi primerov iz prakse pridobili znanje za izvajanje internih kalibracij.

Več o izobraževanju

Certifikat

blank

11. 5. 2022

Udeleženci boste pridobili znanje za branje in upoštevanje rezultatov – razlaga certifikatov ter izjave o skladnosti.

Več o izobraževanju

Obvladovanje merilne opreme

blank

6. 4. 2022

Udeleženci boste pridobili znanje s področja osnov meroslovja in celostnega obvladovanja merilne opreme – zahteve sistemov vodenja in njihova vpeljava v prakso.

Več o izobraževanju

Merilna negotovost

blank

23. 3. 2022

Udeleženci boste osvojili zakonitosti pri podajanju rezultatov in merilni negotovosti, obvladovanje merilne opreme ter upoštevanje korekcij iz certifikata o kalibraciji.

Več o izobraževanju

Notranja presoja

blank

21. 4. 2022

Udeleženci boste pridobili predstavitev akcijskega načrta za uspešno izvedeno notranjo presojo.

Več o izobraževanju

Trdota

blank

19. 5. 2022

Udeleženci boste pridobili znanje s področja pravilnega merjenja z izpostavitvijo najpogostejših napak in primerjavo različnih metod merjenja.

Več o izobraževanju

Hrapavost

blank

17. 3. 2022

Udeleženci boste pridobili znanje s področja merilnih pogojev in merilni negotovosti pri merjenju hrapavosti.

Več o izobraževanju

Tehtanje

blank

13. 4. 2022

Udeleženci boste pridobili znanje za pravilno rokovanje s tehtnicami in utežmi. Izvedeli boste kateri so ključni faktorji, ki vplivajo na rezultate tehtanj in kako jih obvladovati.

Več o izobraževanju

Temperatura in relativna vlaga

blank

15. 3. 2022

Udeleženci boste pridobili znanje celostnega meroslovnega obvladovanja merilnikov temperature in relativne vlage.

Več o izobraževanju

Dolžina

blank

9. 3. 2022

Udeleženci boste pridobili znanja s področja osnov meroslovja in celostnega meroslovnega obvladovanja dolžinskih meril.

Več o izobraževanju

Pipetiranje

blank

26. 5. 2022

Udeleženci se boste naučili pravilnih tehnik pipetiranja, seznanili se boste z najpogostejšimi napakami pri pipetiranju in pravilnim vzdrževanjem pipet.

Več o izobraževanju

Tlak

blank

12. 5. 2022

Udeleženci boste pridobili znanje s področja osnov merjenja tlaka, vrste meril tlaka in opreme pri kalibraciji.

Več o izobraževanju

Imate dodatno vprašanje?
Kontakt