https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2024/06/LC_preiskave-kovine_staro-vs-novo.jpg

Preiskave v našem laboratoriju so večinoma destruktivne (porušne). Preskušamo mehanske lastnosti na standardnih vzorcih ali izdelkih, odvisno od zahtev standarda. Za določanje natezne in upogibne trdnosti ter udarne žilavosti uporabljamo standardne preskušance.

Pri metalografiji vzorec izrežemo, zalijemo v umetno maso, brusimo, poliramo in jedkamo, da dobimo metalografski obrus.

S kemijsko analizo ICP-OES določimo elementarno sestavo kovin do (0,3 – 2) % natančno. Trden vzorec raztopimo s pomočjo kisline in mikrovalovnega razklopa ter rezultate primerjamo s tehničnimi specifikacijami.

Primeri vzorcev: ulitki, vijaki in matice, pritrdilni elementi. navojne palice, obroči, ohišja.

 

Metalografske preiskave  Standard
Merjenje debelin nanosa zaščite  ISO 1463 
Analiza poroznosti  ISO 10049, VDG P202 
Globina toplotno utrjenih plasti (cementiranje, nitridiranje)  ISO 18203
Analiza velikosti kristalnih zrn  ISO 643, ASTM E112 
Analiza zvarov   

 

Metalografska analiza poroznosti

Metalografska analiza poroznosti

Meritev debelin nanosov zaščite

Meritev debelin nanosov zaščite

 

Splošni mehanski preskusi  Standard
Natezna trdnost pri sobni temperaturi  ISO 6892-1 
Tlačna trdnost ISO 4506, ASTM E9
Upogibna trdnost  ISO 7438, ASTM E296-14 
Udarna žilavost (Charpy) pri sobni temperaturi  ISO 14556, ISO 148-1 

 

Natezni preskus

Natezni preskus

Meritev debeline organskih prevlek

Meritev debeline organskih prevlek

 

Meritve trdote  Standard
Trdota po Vickersu (HV)  ISO 6507 
Trdota po Brinellu (HBW)  ISO 6506 
Trdota po Rockwellu (HRC)  ISO 6508 

 

Meritev trdote po Vickersu

Meritev trdote po Vickersu

Meritev trdote po Rockwellu

Meritev trdote po Rockwellu

 

Preiskave veznih elementov  Standard
Trdnostni razred standardnih veznih elementov (matice in vijaki) ISO 898 
“Pull out” preskus – sila izvleka   

 

Meritve sile, momenta in tlaka
Standardne in nestandardne meritve sil 
Meritve momenta 
Tesnost tlačnih in vakuumskih sistemov 
Pospešeno staranje in obremenjevanje do porušitve 

 

 

Kemijske analize  Metoda, standard
Elementarna sestava kovin ICP-OES
Vsebnost težkih kovin (Ni, Cr, Zn, Pb, As, Cd, Cu, Hg)   
Gravimetrična določitve mase prevleke na enoto površine (npr. cink fosfatne prevleke) ISO 3892
Obstojnost na medije (kisline, baze, topila,  zavorna tekočina, hidravlična tekočino, čistilna sredstva, olja, masti, drevesna smola, avtošamponi,…).   

 

ICP-OES analiza

ICP-OES analiza

Obstojnost ma medije

Obstojnost ma medije

 

Korozijski preskusi  Standard
Odpornost proti slani megli  (NSS, AASS, CASS)  ISO 9227, ASTM B117,
BMW-AA-0129 
Ciklični slani testi  PV 1210, ISO 11997-1 cikel B, BMW-AA-0224
Kondenzacija ISO 6270-2, BMW-AA-0213 
Kondenzirana vlaga z atmosfero SO2  ISO 22479
Preskus na vlažno ciklično toploto   IEC 60068-2-30  

 

Preskus v slani megli

Preskus v slani megli

Temperaturno šokiranje v komori z dvigalom

Temperaturno šokiranje

Obseg akreditiranih preskusnih metod si oglejte v prilogi k akreditacijski listini LP-004.
Priloga LP-004