https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2022/09/banner-Polimeri.jpg
Preskušanje granulatov in plastičnih izdelkov

Kakovost vhodnega materiala ali končnega plastičnega izdelka lahko potrdimo z različnimi metodami. Preskušamo lahko termoplaste, elastomere in duromere, reciklate…

Nekateri preskusi se lahko izvedejo na granulatu oz. končnem izdelku, za druge pa standardi predpisujejo izdelavo oz. brizganje standardnih preskušancev.

 

 

Izbirate lahko med širokim naborom preskusnih metod
 • Mehanske lastnosti
  • Udarne lastnosti – Charpy, Izod, Dynstat
  • Natezna trdnost
  • Upogibna trdnost
  • Trdota po Rockwellu
  • Trdota po Shore
 • Identifikacija polimerov
  • DSC – določanje temperature tališča Tm
  • DSC – steklasti prehod Tg
  • IR analiza – identifikacija materiala
  • TGA – termogravimetrija#
  • Vsebnost anorganskega ostanka
 • Predelovalne lastnosti
  • Gostota
  • Masni in volumski pretok taline (MVR, MFR)
  • Viskoznost
  • Skrčki
 • Odpornost in obstojnost
  • Toplotna obstojnost (Vicat)
  • Absorpcija vlage
  • Odpornost proti mehanski obrabi,
  • Odpornost proti abraziji
  • Odpornost na praske
 • Izpostava na medije
  • Odpornost proti čistilnim in abrazivnim sredstvom, naftnim derivatom, organskim topilom, anorganskim kislinam in bazam, kozmetičnim preparatom, oljnatim komponentam, raznovrstnim tekočinam
 • Klimatski preskusi
  • Izpostave na temperaturo
  • Izpostave na relativno vlago
  • Kombinirane izpostave (ciklične in konstantne)
 • Tehnična čistost
  • Masa nečistoč, določitev največjih delcev, razvrstitev v velikostne razred
 • Gorljivost
  • Samougasljivost
  • Hitrost gorenja
  • Glow wire preskus
 • Umetno staranje
  • odpornost na UV staranje #
 • Meritve dimenzij
  • Pred in po temperaturni izpostavi
  • Mikroskopske meritve
  • Meritve hrapavosti
 • Emisije
  • Vonjalna analiza (Odour preskus)
  • Fogging #
  • VOC število #
  • FOG število #

 

 

#Nekatere metode so izvedene v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. V tem primeru bo informacija razvidna na ponudbi.

https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2022/09/Polimeri_veselce.jpg

Preskušanje udarne žilavosti (Charpy)

https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2021/09/Izpostava_mediji.jpg

Izpostava na medije

https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2021/10/LOTRIC-Metrology_preskusanje-abs-materialov-scaled.jpg

Preskušanje na trgalnem stroju

https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2022/09/Polimeri_preskusanje.jpg

Priprava vzorca za FT-IR spektrofotometrično analizo

Obseg akreditiranih metod si oglejte v prilogi akreditacijske listine LP-004
Seznam fleksibilnega obsega LP-004