https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2024/04/LC_tiskano-vezje_banner.jpg

Kako poteka preiskava tiskanega vezja?

Kljub visokokakovostnemu nadzoru izdelave večslojnih tiskanih vezij (PCB), lahko določene napake postanejo vidne šele po daljšem obdobju uporabe ali skladiščenju. V tem primeru napake iščemo v prerezu tiskanega vezja. Ključnega pomena je podrobna metalografska analiza, ki se začne z natančno pripravo metalografskega obrusa. Postopek je destruktiven in pogosto zelo zahteven.

Ključni koraki za pripravo obrusa:

 • naročnik določi mikrolokacijo preiskave,
 • izrez preiskovanega delčka,
 • izdelava obrusa z zalivanjem vzorca v umetno maso,
 • brušenje in poliranje do želenega mesta,
 • metalografska preiskava z mikroskopom.

Metalografske preiskave tiskanih vezij

 • Preiskava mikrosekcije
 • Meritev debelin kovinskih prevlek (SnPb, Sn, Au, Cu in Ni) od 3 µm naprej
 • Mikroskopski pregled opremljenih tiskanih vezij (kondenzator, čip, tranzistor, upor, diode (LED))
 • Pregled in analiza spojev
 • Pregled whisker-jev
 • Dimenzijske meritve debelin spojev

Kemijska sestava in karakteristike

 • Določitev kemijske sestave spajkalnih materialov in komponent (SEM EDS analiza)
 • DSC – določanje temperature steklastega prehoda (Tg) in temperature tališča (Tm)
 • Identifikacija polimernih materialov z FTIR
 • Izpostava ohišij na različne kemikalije

Mehanski preskusi

 • »Pull out« preskus sile izvleka

Gorljivost in električne lastnosti materialov za ohišja

 • Gorljivost plastičnih ohišij z žarečo žico (Glow wire)
 • Samougasljivost (UL 94, TL 1011)
 • Volumska upornost
 • CTI indeks

Klimatske izpostave in okoljski preskusi

 • Obstojnost na temperaturo in relativno vlago z možnostjo električnega priklopa
 • Temperaturno šokiranje
 • Tropski test
 • Ciklični klimatski preskusi
 • Kondenzacijski preskus
 • Preskus v slani megli (NSS, CASS, AASS)
 • Industrijska klima (SO2)

Tehnična čistost

 • Analize tehnične čistosti (določitev mase nečistoč, določitev največjih delcev in njihova razvrstitev v velikostne razrede, vsebnost kovinskih in nekovinskih delcev)
https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2024/04/LC_Metalografska-preiskava-tiskanega-vezja.jpg

Metalografska preiskava tiskanega vezja

https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2024/03/LC_preskusanje-CTI-indeksa.jpg

Določitev CTI indeksa plastičnih materialov

https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2024/04/LC_preskus-z-zareco-zico.jpg

Preskus z žarečo žico na ohišju

https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2024/04/LC_temperaturno-sokiranje.jpg

Temperaturno šokiranje v komori z dvigalom

Potrebujete dodatne informacije?
Obrnite se na nas.
Kontaktirajte nas