https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2023/08/Liebherr_banner_varnost-web.jpg

DIN standard opredeljujejo minimalne zahteve za varno shranjevanje temperaturno občutljivih izdelkov v laboratorijskem in medicinskem okolju.

Standardi so bili oblikovani ločeno za različne načine uporabe:

 • hladilniki za shranjevanje krvi: DIN 58371:2010-09,
 • naprave za shranjevanje plazme: DIN 58375:2004-11,
 • hladilniki za farmacevtske izdelke/zdravila: DIN 58345:2007-09,
 • hladilniki in zamrzovalniki za laboratorijsko uporabo: DIN 13221:2016-08.

Z uvedbo novega standarda DIN 13277 so vse zgoraj navedene aplikacije združene v enem standardu.
Prehodno obdobje na prejšnje standarde je trajalo do 31. oktobra 2022.

 

V primerjavi z DIN 58371:2010-09, DIN 58375:2004-11, DIN 58345:2007-09 in DIN 13221:2016-08 so bile uvedene naslednje spremembe:

 • zahteve in preskusi iz vseh prejšnjih dokumentov so združeni in posodobljeni v skladu z najnovejšim stanjem znanosti in tehnologije,
 • izrazi in definicije so prilagojeni in dopolnjeni,
 • merilni postopki (v stanju prazne naprave) so standardizirani in prilagojeni za temperaturni preskus,
 • posodobljeno in prilagojeno označevanje,
 • dodana informativna Priloga A “Vzorčna metoda za preskušanje delovanja (temperature) napolnjenih hladilnih naprav za shranjevanje krvi in plazme”,
 • posodobljeno (navkrižno) sklicevanje/reference,
 • standard uredniško popravljen.

 

Ustrezne spremembe DIN 13277:2022-05 v DIN 58345:2007-09 v zvezi z varnim shranjevanjem zdravil:

 • Obstajati mora možnost za izključitev zvočnega signala alarma. Signal se mora samodejno ponavljati v intervalih, ki niso daljši od 30 minut, dokler ni dosežena želena temperatura. Trajno izključitev zvočnega signala lahko izvede samo pooblaščeno osebje.
 • Sprememba števila in razporeditve temperaturnih merilnih mest za določanje uporabne temperature prostora (v hladilni napravi).
 • Določitev temperature izdelka z odpiranjem vrat hladilnika na 60 sekund/, ko so vrata hladilnika odprta 60 sekund. (Determination of the product temperature at a door opening of 60 seconds.)
 • Razčlenitev homogenosti in konstantnosti temperature v navodilih za uporabo.

 

Zgoraj omenjene novosti DIN 13277 so že vključene v modele Liebherr MKUv/MKv, ki so bili izdelani pred oktobrom 2022:

 • vsi modeli ponujajo možnost ponovnega aktiviranja alarma/vklopa ponavljajočega se alarma,
 • nov merilni postopek iz standarda DIN 13277 je zajet  v skladu z IEC 60068-3,
 • meritev v skladu z IEC 60068-3 vključuje preskus notranje temperature s 60-sekundnim časom odpiranja vrat,
 • meritve v skladu z IEC 60068-3 zajemajo tudi homogenost in stalnost temperature.

 

Lekarniške hladilnike Liebherr, ki so bili izdelani pred oktobrom 2022 in so skladni s standardom DIN 58345, lahko zato še naprej brez zadržkov uporabljate za shranjevanje farmacevtskih izdelkov.

Velja za naslednje modele:

MKUv 1610 Indeks 20# – 23#
MKUv 1613 Index 20# – 22#
MKv 3910 Index 20# – 23#
MKv 3913 Index 20# – 22#
MKv 5710 Index 20#
(# …indeks nadomestnih delov od A do Ž, podrobno ime modela najdete na tipski ploščici)

 

Uradni dopis s strani proizvajalca Liebherr
https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2022/11/Liebherr-hladilnik-banner.jpg

Več informacij:
Darja Golek, strokovna sodelavka v prodaji
M: darja.golek@lotric.si
T: 051 489 129

Smo pooblaščeni zastopniki podjetja Liebherr.
Nakup v spletni trgovini