https://www.lotric.si/wp-content/uploads/2023/05/podpis-mq-medicina-in-lekarne.jpg

M&Q IZOBRAŽEVANJA: v koraku s stroko in trendi
“Vse, kar morate vedeti o’’: od 1 do 8 koristnih ur — tudi izkustveno!
Na kratkih in dinamičnih izobraževalnih srečanjih boste spoznali prvine posameznih področij meroslovja.

Vsebina in cilji seminarja Vse, kar morate vedeti o Certifikatu:

 • Branje in upoštevanje rezultatov – razlaga rezultatov certifikata ter izjave o skladnosti.
 • Pregled postopka naročanja kalibracije ter podajanje zahtev uporabnika merila.
 • Mehanizmi potrjevanja (overitve) certifikata o kalibraciji.
 • Določanje parametrov za naslednjo kalibracijo.
 • Demonstracija sodobnih programskih vmesnikov za nadzor nad certifikati in pregledovanje certifikatov v elektronski obliki.
Več o izobraževanju in prijava

Vsebina in cilji seminarja Vse, kar morate vedeti o Sistemu vodenja laboratorijev (ISO 17025):

 • sistem vodenja laboratorija,
 • ISO 17025,
 • poslovnik kakovosti in ostala dokumentacija,
 • sistemski zapisi,
 • obvladovanje virov (kompetence),
 • neodvisnost, nediskriminatornost, zaupnost, osredotočenost.
Več o izobraževanju in prijava

Vsebina in cilji seminarja Vse, kar morate vedeti o Sistemu vodenja kontrolnih organov (ISO 17020):

 • sistem vodenja kontrolnega organa,
 • ISO 17020,
 • poslovnik kakovosti in ostala dokumentacija,
 • sistemski zapisi,
 • obvladovanje virov (kompetence),
 • nepristranskost, zaupnost.
Več o izobraževanju in prijava

Ugodnosti ob prijavi

 • Ob prijavi na dve ali več izobraževanja v tekočem letu.
 • Ob prijavi več slušateljev istega podjetja.
 • Popusti se seštevajo.

 

Dobimo se na lokaciji podjetja LOTRIČ Meroslovje (Selca 163, 4227 Selca) ali preko aplikacije MS Teams.

Znani so že jesenski termini izobraževanj.
Izobraževanja