RS
meol

Merite li dimenzije aluminijumskih, metalnih, drvenih profila? Ili merite dimenzije mekih proizvoda ili izolacije? Da li je za vas važno merenje dimenzija i valovitosti lima ili merenje valovitosti rolni papira? Možda se bavite etaloniranjem mernih traka? Za sve ovo i više tu su TRAMES Unique merni sistemi za merenje dimenzija, koji omogućavaju vaganje i optičko merenje proizvoda, merenje geometrijskih tolerancija i procenu rezultata.

Vaš problem je naš izazov

TRAMES Unique

Sistemi TRAMES Unique su merne mašine za merenje dimenzija proizvoda, koje su u potpunosti prilagođene zahtevima kupca.

Ako na tržitu ne možete pronaći odgovarajuća merna rešenja za vaš metrološki problem, mi vam na osnovu više od 25 godina iskustva u oblasti merenja projektujemo i proizvedemo mernu mašinu – TRAMES Unique, koja je do detalja prilagođena vašim potrebama. 
 • Šta merimo?
 • Sa kojom tačnošću merimo?
 • Koje su tolerancije merenja?
 • Kakav merni sistem nam je potreban?
 • Kako prilagoditi dizajn?
 • Koju programsku opremu izabrati?
 • Kako ocenjujemo rezultate?

Odgovarajući na ova i mnoga druga pitanja, razvijamo koncept uređaja koji može meriti dimenzije proizvoda u 1D, 2D ili 3D prostoru. Prilagođavamo ga automatizaciji i istovremeno vam nudimo najrazličitije nadgradnje sistema.

  Dizajn mernog sistema

  Prilagodljiv, pouzdan, inovativan

  Osnovni koncept

  Merne uređaje TRAMES Unique delimo u tri seta:

  • TRAMES Unique 1D – jedno-dimenzionalno merenje
  • TRAMES Unique 2D – dvo-dimenzionalno merenje
  • TRAMES Unique 3D – tro-dimenzionalno merenje

  Konstrukcijski deo je u potpunosti prilagođen asortimanu proizvoda ili mernih instrumenata s mogućnošću kasnije nadogradnje i dorade.
  Konstrukcija
  Dizajn konstrukcije je potpuno jedinstven i zasnovan na zahtevima o:

  • mernim platformama,
  • nosećim konstrukcijama,
  • instalaciji uređaja ili njegove mobilnosti, 
  • steznom sistemu za merne instrumente,
  • materijalu,
  • sigurnosti,
  • boji,
  • i ostalim željama i zahtevima naručioca. 
  Princip merenja
  Merni sistem, vrsta senzora i elektronika su projektovani tako da rešavaju kako jednostavne tako i složene metrološke probleme. 

  Programska oprema se prilagođava u odnosu na izabrani princip merenja. 
  • Mašinski vid – machine vision.*
  • Lasersko merenje rastojanja.
  • Mehaničko merenje s prilagođenim senzorom ili kamerom za očitavanje ivica.
  • Različiti stepen automatizacije kretanja merne glave u kombinaciji s preciznim, namenskim vodičima.
  • Za različite merne ose mogu se koristiti različiti principi merenja ili više njih. 
  *Optički merni sistem, koji pomoću kamere omogućava izuzetno precizno merenje u 1D ili 2D prostoru. Ima sposobnost detekcije različitih oblika i merenja geometrijskih tolerancija pomoću linearnih magnetnih ili steklenih letvi.
  Specijalne nadgradnje

  Merne mašine TRAMES Unique je moguće nadgraditi sistemima za merenje drugih fizičkih veličina.

  • Merenje mase, gde merna platforma radi kao vaga.
  • Skeniranje 2D ili 3D površine, pomoću koje možete tražiti greške, meriti odstupanje ivice, igle.
  • Ostale fizičke veličine u odnosu na vaše želje i potrebe.

  Sistem TRAMES Unique je moguće nadgraditi i sistemom EXACTUM – pametnim sistemom za automatski nadzor, koji predstavlja napredno rešenje u oblasti mernih sistema i poboljšava vaše procese rada u industriji. Sistem neprestano prati uslove okoline u kojima radi TRAMES Unique i odmah vas upozori u slučaju odstupanja od mernih vrednosti koje ste vi odredili. 
  Metrološke mogućnosti

  Mogućnost merenja je najvažniji deo razvoja sistema, što se odražava i na visinu investicije izgradnje sistema.

  Zato je mogućnost merenja vašeg sistema prilagođena sa stanovišta tačnosti, ponovljivosti, preciznosti, kao i sa stanovišta mernog opsega. 

  Izborom odgovarajuće merne opreme obezbeđujemo adekvatnu mogućnost merenja u odnosu na izmerene proizvode i njihova područja tolerancije. 

  Opseg mogućnosti u potpunosti zavisi od principa merenja.

  • Merni opseg od nekoliko mm do nekoliko metara po pojedinačnoj osi merenja.
  • Tačnost od 0,001 mm do 0,5 mm.
  Programska oprema

  U zavisnosti od zahteva merenja i procene rezultata, dostupne su dve programske opreme:

  • Mašinski vid (Machine Vision) – M2 ili M3 (Detaljan opis)
  • Mehanički, optički, laserski sistemi (TMS) – LOTRIČ Metrology – prilagođen korisniku
  Dokaz o usaglašenosti i tačnosti

  Svi merni sistemi TRAMES Unique, brend LOTRIČ Metrology, su pre upotrebe etalonirani, što potvrđuje uverenje o etaloniranju.
  Tehničkim pregledima i etaloniranjima brinemo se o uređaju tokom rada. 

  U skladu su sa inkluzivnim evropskim direktivama novog pristupa i standarda, što potvrđuje Deklaracija o usklađenosti EU i CE oznaka.


  https://www.sikla.si/fast/all4net01.a.600.de/datei/ce.png

  Povezan sadržaj

  O nama

  Upoznajte nas i saznajte sve o našem napretku.
  VIŠE

  Uverenje

  Vaš kvalitet je potvrđen uverenjem LOTRIČ Metrology koji ima brojne prednosti.
  VIŠE

  Posao

  Želite nam se pridružiti?
  VIŠE