RS
meol

Saradnja sa Lotrič Metrology Vam pruža sveobuhvatne i pouzdane usluge. Vaši klijenti imaće poverenja u Vaš proizvod.

DIMENZIJE, UGAO I HRAPAVOST
Merenje hrapavosti ISO 4288
Merenje uzoraka različitih oblika i dimenzija na koordinatnim mernim uređajima ISO 1101
Mikroskopska merenja
Validacija dimenzionalnih i geometrijskih karakteristika i tolerancije u skladu sa crtežom uzorka ISO 14253-1, -2
MEHANIČKE OSOBINE
Zatezna čvrstoća ISO 6892-1
Pritisna čvrstoća ISO 4506
ASTM E9
Čvrstoća na savijanje ISO 7438
ASTM E296-14
Tvrdoća po Vickersu ISO 6507*
Tvrdoća po Brinellu ISO 6506
Tvrdoća po Rockwellu ISO 6508
Test savijanja lima i žice ISO 60851
Sposobnost lima za duboko izvlačenje (Erichsen) ISO 20482
Udarna žilavost (Charpy) ISO 14556
SILA, MOMENT, PRITISAK
Standardna i nestandardna merenja sile
Merenje momenta
Zaptivenost sistema za pritisak i vakuum
Mehaničko ubrzano starenje
METALOGRAFIJA
Makro i mikro ispitivanje
Analiza kristalne strukture
Analiza veličine kristalnih zrna ISO 643
Analiza veličine i distribucije grafita u sivom livu ISO 945
Analiza poroznosti ISO 10049
Dubina kaljenih slojeva (cementiranje, nitriranje) ISO 2639
ISO 3754
Analiza zavarenih spojeva
Merenje debljine sloja ISO 1463*
TERMIČKA OBRADA
Žarenje komponenti
Optimizacija procesa termičke obrade
Izvođenje kaljenja
Određivanje optimalne temperature i proces kaljenja
ANALIZA DEFEKTA I ŠTETE
Analiza lomova i defekta u materijalu
Procena adekvatnosti materijala i proizvodnog procesa
ANALIZA MATERIJALA
Identifikacija materijala i sadržaj hemijskih elemenata
LECO analiza sadržaja sumpora i ugljenika u čeliku
VEZNI ELEMENTI
Klasa čvrstoće standardnih veznih elemenata (navrtke i vijci) SIO 898-1
Moment sile veznih elemenata, osovine
''Pull out'' test - sila izvlačenja
TEHNIČKA ČISTOĆA
Tehnička čistoća proizvoda VDA 19
ISO 16232
KLIMATSKA IZLAGANJA
Postojanost na temperaturi i relativnoj vlažnosti
Ciklična klimatska izlaganja
Otpornost na neutralni slani sprej – NSS ISO 9227*
Otpornost na kiseli slani sprej – AASS ISO 9227
Otpornost na kiseli slani sprej, ubrzan bakrom – CASS ISO 9227*
Izlaganje industrijskoj klimi (SO2) DIN 50018*
Konstantna kondenzacija ISO 6270-2*
Tropski test IEC 60068-2-30*
Otpornost na UV svetlost IEC 60068-2-5
Temperaturni šok na mraz IEC 60068-2-1*
Temperaturni šok na suvu vrućinu IEC 60068-2-2*
KVALITET GALVANSKIH I DRUGIH NEORGANSKIH PREMAZA
Metalografsko određivanje vrste površinske zaštite
Debljina neorganskih premaza ISO 1463*
Tvrdoća neorganskih premaza
Metalografsko ispitivanje površinskih grešaka
Hemijsko određivanje površinskih nečistoća
Masa i debljina fosfatnih premaza
Stepen korozije ISO 10289*
Ispitivanje zaštite od korozije na pocinkovanom gvožđu DIN 50961*
Ispitivanje korozije premaza nikla ISO 1456*
KVALITET LAKIRANIH POVRŠINA
Debljina organskih premaza ISO 2178
ISO 2360
Stepen korozije premaza ISO 4628-3*
Stepen filiformne korozije EN 3665
Stepen penušanja ISO 4628-2*
Stepen ljuštenja i korozije na rezu ISO 4628-8*
Stepen pukotine ISO 4628-4
Prianjanje premaza ISO 1520
ISO 2409
Prianjanje premaza (Erichsen) ISO 20482
Stepen sjaja DIN 67530
Određivanje boje prema grafikonu boja
Tvrdoća laka
Hemijska analiza boje i laka
Otpornost na tečnosti ISO 2812
Otpornost na udarce kamenja (Steinschlag) DIN 559961-1
BOJE, KUPATILA I VODA ZA ISPIRANJE
Analiza galvanskih, odmašćujućih, aktivacionih, pasivizacionih i fosfatnih kupatila i vode za ispiranje
Sadržaj metalnih elemenata i soli
Temperatura, pH, elektroprovodljivost, sadržaj kiseonika, tvrdoća, suva materija
Sadržaj mikroorganizama
Hemijske analize boja i lakova
RoHS
Sadržaj Cr6+, Cd, Hg, Pb IEC 62321
EN 15205

Ispitivanja takođe izvodimo prema mnogim drugim standardnim i nestandardnim metodama, koje oblikujemo u skladu sa Vašim zahtevima i/ili zahtevima Vaših klijenata.
Mišljenja stručnjaka
KLIJENTIMA ULIVAJU POVERENJE U NAŠ PROIZVOD

Naša kompanija se bavi proizvodnjom elektromotora i ventilatora, pri čemu težimo još boljem kvalitetu proizvoda. U našem novom projektu za proizvodnju ventilatora za peći na gas, grupa LOTRIČ Metrology obavlja periodična ispitivanja opreme za ispitivanje zategnutosti kućišta ventilatora, koja klijentima ulivaju poverenje u naš proizvod. LOTRIČ Metrology nam pomaže da dođemo do potrebnih uverenja sa pouzdanim rezultatima, uz podršku stručnjaka i savetovanje o tome kako kako dalje poboljšati naše proizvode. Grupa LOTRIČ Metrology najbolje se može opsati rečima profesionalnost, fleksibilnost i otvorenost za nove zajedničke projekte. Još jedna prednost je i lokacija laboratorije, gde možemo predati i podići uzorke 24 sata dnevno.
Peter Frim, vođa sistema kvaliteta u RZO u kompaniji YDRIA MOTORS d.o.o. 
ZAJEDNO REALIZUJEMO NAŠE CILJEVE

Grupa LOTRIČ Metrology nudi pouzdane usluge čišćenja i analize tehničke čistoće naših proizvoda – u fazi razvoja uzoraka i za godišnju rekvalifikaciju, gde su rezultati čistoće obavezni. Blizina laboratorije, brz odziv po nalogu i izdavanje uverenja i izveštaja merenja, koji su jasni i razumljivi našim klijentma u automobilskoj industriji, su ključne prednosti saradnje sa laboratorijom LOTRIČ Metrology, koja nam pomaže u ostvarivanju naših ciljeva.
Miro Šmid, direktor kvaliteta kompanije Domel d. o. o.

Povezan sadržaj

Tehnička čistoća

Uverenje o Tehničkoj čistoći proizvoda nije više obavezno, ali se zahteva od dobavljača. To smanjuje mogućnost oštećenja proizvoda i reklamacije.
VIŠE

Zastupništva

U kompaniji LOTRIČ Metrology za Vas biramo i zastupamo preko 20 provajdera merne tehnike najvišeg kvaliteta.
VIŠE

Etaloniranje

U grupi LOTRIČ Metrology obavljamo etaloniranja za najširi spektar Vaših zahteva.
VIŠE