RS
meol

Saradnja sa Lotrič Metrology Vam daje 5 prednosti:

  • savetovanje u implementaciji, održavanju i optimizaciji sistema upravljanja životnom sredinom prema ISO 14001 i EMAS šemi;
  • saradnja sa ovlašćenom laboratorijom za izvođenje monitoringa otpadnih voda prema akreditovanim metodama ispitivanja;
  • obezbeđivanje preglednih rezultata i stručnih objašnjenja;
  • mogućnost stalnog pristupa elektronskim izveštajima preko internet aplikacije MeOL;
  • informisanje o promenama u oblasti zakonodavstva o životnoj sredini: sve novosti na M&Q akademiji.

Monitoring otpadnih i tehnoloških voda

OBLASTI
Uređaji za prečišćavanje (mali i veliki)
Rashladni sistemi (kotlarnice, rashladni protočni sistemi)
Industrija metala (galvanizacija, lakiranje, brušenje …)
Motorna vozila (autoperionice, benzinske pumpe)
Prehrambena industrija
Tekstilna industrija
Zdravstvo
Ostalo
MONITORING OTPADNIH VODA
Uzorkovanje ISO 5667-10*, interna*
Prva merenja
Operativni monitoring
Godišnji izveštaji
PARAMETRI
Temperatura DIN 38404-C4 1,2*
pH ISO 10523*
Suspendovane materije ISO 11923*
Taložne materije DIN 38409-H9-2*
Toksičnost za vodene organizme ISO 6341*
Merenje protoka na bazi Doplerovog efekta u otvorenim kanalima i delimično ispunjenim cevima (od 1 do 2000 m3/h) ISO 15769
Hrom-šestovalentni ISO 11083* ISO 11083*
Anjoni (fluorid, hlorid, nitrat, sulfat) ISO 10304-1*
Metalni joni (Fe, Al, As, Cu, Zn, Cd, Co, Cr, Mn, Ni, Ag, Pb,
Ba, P, Sn)
ISO 11885*
Amonijumov azot ISO 7150-1*
Nitritni azot EN 26777*
Hlor (slobodni i ukupni) EN ISO 7393-1*
KPK DIN 38409-H 41-1,2*
BPK5 ISO 5815-1 modifikovana*
Mineralna ulja interna* interna*
Teškoisparljive lipofilne materije interna*
DOKUMENTACIJA
Rezultati uvek pri ruci – besplatna internet aplikacija MeOL za pregled dokumenata

Podrška u oblasti upravljanja životnom sredinom i obuka

PODRŠKA PRI UPRAVLJANJU ŽIVOTNOM SREDINOM
Godišnja obuka u okviru M&Q akademije: Sve što treba da znate o upravljanju životnom sredinu u preduzeću
Savetovanje pri implementaciji, održavanju i optimizaciji sistema upravljanja životnom sredinom prema ISO 14001
i shemi EMAS
Izračunavanje emisije ugljen-dioksida "carbon footprint"
*Akreditovane ispitne metode 

Takođe određujemo i druge parametre u otpadnoj vodi. 

LOTRIČ Certificiranje d. o. o. ima ovlašćenje Ministarstva za životnu sredinu za izvođenje prvih merenja i operativnog monitoringa otpadnih voda.

Povezan sadržaj

Ocenjivanje usaglašenosti

Ocenjujemo usaglašenost širokog opsega zakonskih kriterijuma, opreme pod pritiskom, bezbednosti i zdravlja, zaštite od požara,...
VIŠE

Etaloniranje

Obavljamo etaloniranja za najširi spektar Vaših zahteva.
VIŠE

Metrološka rešenja

Naši klijenti biraju jedan od tri načina saradnje. 

VIŠE