RS
meol

Analiza loma i greške na proizvodu je važan deo proizvodnih aktivnosti i koristi se u razvoju novih proizvoda i poboljšanju postojećih proizvoda. Izvodi se pomoću širokog spektra metoda i pre svega bogatog poznavanja različitih oblasti mehanike, metalografije, tehnologije polimera i hemije. Pri tome koristimo opremu koja omogućava sledivost do međunarodnih definicija mernih jedinica.

Mikroskopi

  • Optički mikroskop
  • Stereomikroskop
  • Elektronski mikroskop sa energetskim spektrometrom (SEM/EDS)

Priprema uzoraka

  • metalografsko brušenje
  • hemijsko nagrizanje
  • brušenje

Elementarna analiza

  • Kvalitativna ( ICP - OIS, XRF, ICP - MS)
  • Kvantitativna (ASS, gravimetrija)

Povezan sadržaj

Etaloniranje

Obavljamo etaloniranja za najširi spektar Vaših zahteva.
VIŠE

Kontrola i overa

U LOTRIČ Metrology vršimo ocenjivanje usaglašenosti širokog spektra zakonskih kriterijuma. 

VIŠE

Metrološka rešenja

Naši klijenti biraju jedan od tri načina saradnje.

VIŠE