RS
meol
Dobijenim uverenjem dokazujete bezbednost laboratorijskog ambijenta za ljude i proizvode.

  • Uverenje o ispitivanju čistih prostora i drugih kontrolisanih okruženja dokazuje usklađenost sa zahtevima dobre proizvodne prakse (GMP) i potvrđuje usaglašenost rada celog sistema.
  • Stremimo ka fleksibilnosti i prilagođavamo se dinamici vašeg rada u laboratoriji.
ČISTI PROSTORI
PODRUČJE PARAMETRI STANDARD
Farmaceutska industrija
Zdravstvo
Prehrambena industrija
Elektro industrija
Automobilska industrija
Istraživačke laboratorije
Galenske laboratorije
Klasifikacija čistoće vazduha na osnovu koncentracije čestica
Protok vazduha
Brzina vazduha
Razlika pritiska
Propusnost filtera
Vizuelizacija toka vazduha
Temperatura
Relativna vlažnost
Mikrobiološka analiza ISO 14698
ISO 14644
ISO 14698
EU GMP ANEKS 1
Mi, LOTRIČ Meroslovje kao prvi u Sloveniji, dobili smo akreditaciju za područje čistih prostora po standardu ISO 14644, mikrobioloških zaštitnih kabineta po standardu EN 12469 i digestora po standardu EN 14175.
U našoj laboratoriji, akreditovanoj po standardu ISO 17025, obavljamo takođe i etaloniranje merila kao što su na primer termometri, merila relativne vlažnosti vazduha, pritiska i razlike pritisaka.

Povezan sadržaj

Ispitivanja čistoće komora

Dobijenim uverenjem dokazujete bezbednost laboratorijskog ambijenta za ljude i proizvode.

VIŠE

Tehnička čistoća

Uverenje o Tehničkoj čistoći proizvoda nije više obavezno, ali se zahteva od dobavljača. To smanjuje mogućnost oštećenja proizvoda i reklamacije.
VIŠE

Ispitivanja zaštitnih maski za lice

Izvodimo ispitivanja zaštitnih maski za lice u skladu sa EN 14683:2019.

VIŠE