Če se vam sporočilo ne prikaže pravilno,
kliknite na to povezavo

V logističnih verigah vrednosti se srečujemo s številnimi izzivi. Kako zagotoviti varne in kakovostne poti temperaturno občutljivega blaga kot so zdravila, živila in tehnično blago? Kako izvajati nadzor za zagotavljanje tehnične ustreznosti vgrajenih delov in vozil? Tu je tudi vprašaje rabe alternativnih goriv v logistiki z namenom dekarboniziracije transporta.

Za vse, ki se pri svojem delu v prehrambni, farmacevtski ter avtomobilski industriji, srečujete z meritvami, kontrolami in preskušanji, smo pripravili niz strokovnih predavanj.

Nas cilj je ustvariti spodbudno regulatorno okolje, ki bo prispevalo k dvigu konkurenčnosti vključenih deležnikov. 

Ob enem si skozi mreženje partnerjev prizadevamo za izmenjavo znanj ter dobrih praks.

Brezplačen e-dogodek, torek, 20. 10. 2020
od 10.00 do 12.00 ure


Strokovna predavanja

Jure Thaler, direktor razvoja, vodja ATP, LOTRIČ Meroslovje
  • Obvladovanje hladne verige – temelj varnosti in kakovosti
dr. Slavko Ažman, vodja poslovnega upravljanja, Porsche Slovenija d.o.o., član sveta zavoda CER
  • Čisto okolje je naša pravica – prihodnost so alternativna pogonska goriva
 Mitja Lotrič, direktor,  LOTRIČ Certificiranje
  • Preskušanje komponent v avtomobilski industriji je konkurenčna prednost
 

Okrogla miza

  • dr. Slavko Ažman, vodja poslovnega upravljanja, Porsche Slovenija d.o.o., član sveta zavoda CER
  • Jože Hribar, v.d. direktor, Agencija RS za varnost prometa
  • Marko Lotrič, generalni direktor, LOTRIČ Meroslovje
  • mag. Jana Ramuš, predstavnica GZS, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Speednetworking
Kratka spletna mreženja udeležencev.

  PRIJAVA NA DOGODEK  
 
Za odjavo iz dopisnega seznama seznama kliknite na to povezavo