SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
31. 5. 2019
Regionalna gospodarska zbornica Gorenjske je včeraj že sedemnajstič razglasila najboljše inovacije v regiji. V podjetju LOTRIČ Meroslovje smo prejeli srebrno regijsko priznanje.

Cilj nagrajenega projekta je bil razviti univerzalno gravimetrično metodo za kalibracijo robotskega sistema za avtomatsko pipetiranje – »automated liquid handling systems (ALHS)«.
Nagrajena inovacija omogoča izvedbo akreditirane kalibracije robotskih sistemov za avtomatsko pipetiranje, kalibracijo enokanalnih in večkanalnih volumetričnih meril. Ključna prednost inovacije se izkazuje v sami univerzalnosti, saj se lahko izvede kalibracijo volumetričnih naprav neodvisno od vrste, tipa ali načina doziranja.

Veliko dodano vrednost inovacije pa smo prepoznali tudi pri integracije rešitve v naše že obstoječe procese izvajanja kalibracij volumetričnih naprav. Le ta je omogočila skrajšanje časa izvedbe kalibracije enokanalnih in večkanalnih pipet, s pomočjo avtomatizacije postopka pa tudi razbremenila laborante prisilne drže v času opravljanja kalibracije. 

Metoda je bila razvita skladno s standardom ISO 17015, ISO 8655 in IWA 15 in je akreditirana pri Slovenski akreditacijski hiši.

GZS – Regionalna zbornica Gorenjska je siser v sodelovanju s podporniki inovativnosti, gospodarskega minis­trstva in agencije SPIRIT včeraj podelila tri zlata, pet srebrnih ter dve bronasti regijski priznanji. Pod deset nagrajenih inovacij se je podpisalo skupno 87 inovatorjev.

Vsem iskreno čestitamo.