SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
22. 10. 2019

Na Univerzi v Mostarju, Fakulteti za strojništvo, računalništvo in elektrotehniko, danes poteka uradno odprtje kompetenčnega centra CMM.

Slednji je ustanovljen v okviru projekta Krepitve sistema kakovosti tehnoloških in industrijskih proizvodov in storitev v Bosni in Hercegovini.

Projekt poteka pod okriljem Organizacije Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO) v sodelovanju s partnerji: Svet ministrov Bosne in Hercegovine, Vlada Republike Slovenije, Fakulteta za strojništvo, računalništvo in elektrotehniko Univerze v Mostarju ter skupine LOTRIČ Metrology.

Kompetenčni center zagotavlja mednarodno priznane meroslovne storitve ter nove priložnosti za vstop na trg EU. Ob enem ponuja možnosti izobraževanja ter razvoj storitev za industrijo ter napredne raziskave na področju nadzora kakovosti izdelkov.

Predstavnik UNIDA Steffen Kaeser je ob otvoritvi poudaril, da je krepitev sodelovanja med Slovenijo in BiH pomemben korak na poti vstopa slednje na trg EU. Zahvalil se je Vladi Republike Slovenije, ki je zagotovila sredstva za ta projekt ter vladi BiH, ki je prepoznala pomembnost projekta in samega centra. Zahvalil se je tudi podjetju LOTRIČ Meroslovje, kateremu gre zahvala za nadaljnji razvoj industrijskih in tehnoloških izdelkov v BiH in možnost vključitve države v regionalni in mednarodni evropski trg.

Njena ekscelenca, Zorica Bukinac, veleposlanica Republike Slovenije v Sarajevu je izpostavila pomen modela javno-zasebnega partnerstva za Bosno in Hercegovino ter širšo regijo. Veseli jo, da je Slovenija del pomembnega partnerstva, ki lahko služi kot model za širšo regijo.

Mag. Janez Rogelj, sekretar na direktoratu za notranji trg na MGRT ter koordinator projekta UNIDO, je izpostavil pomembnost dolgotrajnega sodelovanja med skupino LOTRIČ Metrology ter Fakulteto za strojništvo, računalništvo in elektrotehniko, ki se s projektom ne zaključuje. Oba partnerja sta se namreč zavezala k dolgotrajnemu sodelovanju še vsaj naslednjih 20 let. Izjemno zadovoljstvo nad projektom ter partnerstvom je izrazil tudi minister za finance Vlade Bosne in Hercegovine gospod Vjekoslav Bevanda.

V sklopu centra kot izjemno širokega organizacijskega in izobraževalnega raziskovalnega prostora je podjetje LOTRIČ Meroslovje zagotovilo najsodobnejšo laboratorijsko opremo, skladno z evropskimi standardi ter prenos dobrih meroslovnih praks in znanja, pridobljenega v skorajda treh desetletjih delovanja. »Poskrbeli smo za tehnično usposobljenost ljudi, opreme, postopkov in okolja,« je poudaril Marko Lotrič, generalni direktor podjetja LOTRIČ Meroslovje.

Skupna vrednost projekta znaša 510.000 €, pri čemer je Vlada republike Slovenije zagotovila 330.000 €, Svet ministrov Bosne in Hercegovine 110.000 €, preostala sredstva pa je investiralo podjetje LOTRIČ Meroslovje.

Po besedah ​​rektorja Univerze v Mostarju dr. Zorana Tomića gre za prvi tovrstni center v BiH in jugovzhodni Evropi nasploh. »Gre za izjemno pomemben, najsodobneje opremljen in izpopolnjen center na območju jugovzhodne Evrope, ki bo kot tak nedvomno vodilni na področju novih tehnologij in raziskav,« je dejal Tomić.