SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
17. 4. 2020

Podjetje LOTRIČ Meroslovje stopa na pot trajnostne poslovne strateške transformacije za boljše obvladovanje sedanjih in prihodnjih izzivov.

Prvi del procesa je predstavljala Akademija trajnostne poslovne strateške transformacije, ki je z ekspertnim vodenjem preko javne agencije SPIRIT Slovenija potekala v podjetjih, sprejetih v program na podlagi javnega razpisa.

Akademija je zajemala več kot pet mesecev poglobljenega procesnega dela s posameznim podjetjem, temeljito prenovo ter postavljanje boljših temeljev poslovanja skozi pripravo trajnostnih poslovnih strategij in poslovnih modelov, ki so ključni za sedanjost in prihodnost novih poslovnih, družbenih, okoljskih in ekonomskih realnosti.    

Z udeležbo v »Akademiji je podjetje pripravilo TRAJNOSTNO POSLOVNO STRATEGIJO LOTRIČ MEROSLOVJE ZA OBDOBJE 2020–2025.

Nadaljevanje poti predstavlja vzpostavitev Centra odličnosti za trajnostne rešitve na področju logističnih verig vrednosti (CTL – center trajnostne logistike).

Gre za povsem nov poslovni model tako za podjetje LOTRIČ Meroslovje kot tudi Slovenijo kot državo.

Tovrstne celovite storitve pri nas do sedaj še ni bilo. Izvedba celovitega preverjanje tehnične ustreznosti vozil oziroma delov, vgrajenih v vozila, ki vršijo prevoze predvsem temperaturno občutljivega blaga, pomembno vpliva na zagotavljanje kakovosti in varnosti prepeljanega blaga.

Mislimo na prihodnost – razmišljamo trajnostno.