SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
29. 4. 2020
Obvladovanje vseh deležnikov logistične verige vrednosti je ključno  pri zagotavljanju zdravja in varnosti nas vseh.

Ste kdaj pomislili kako se zagotavlja ustrezen transport živil, zdravil in tehničnega blaga? Kaj pa tehnična ustreznost vozil, ki vršijo prevoze? Se zavedamo, da so tako v zasebni rabi kot rabi javnega potniškega prometa vozila, ki za pogon uporabljajo alternativna goriva, katerim je smiselno nameniti posebno pozornost?

V podjetju LOTRIČ Meroslovje vzpostavljamo Center odličnosti za zagotavljanje trajnostnih rešitev na področju logističnih verig vrednosti, ki nudijo podporo predvsem prehrambni, farmacevtski in avtomobilski industriji.

S pomočjo centra kot koordinatorja deležnikov bo mogoča izvedba meritev, ki zagotavljajo varovanje zdravja ljudi in živali, varovanje okolja ter splošne tehnične varnosti.

Center trajnostne logistike (CTL) bo pozitivno vplival na vse tri trajnostne vidike – okolje, družbo in ekonomijo. Nudil bo namreč:
•    podporo pri zagotavljanju varnosti in kakovosti prepeljanega temperaturno občutljivega blaga,
•    podporo varnosti prevoza, opravljenega z vozili, ki imajo pogon na alternativna goriva,
•    skrb za izvedbo postopkov, ki so potrebni za zagotavljanje tehnične ustreznosti vozil, ki vršijo prevoz temperaturno občutljivega blaga in zagotavljanje tehnične ustreznost vozil, ki za pogon uporabljajo alternativna pogonska goriva,
•    pomoč pri zagotavljanju varnosti in kakovosti komponent ki se preverjajo v avtomobilski industriji, ki vse večji poudarek namenjajo prav trajnosti.

Gre za povsem nov poslovni model tako za podjetje LOTRIČ Meroslovje kot tudi Slovenijo kot državo. CTL bo omogočil enostavnejše poslovanje vsem deležnikom v logističnih verigah vrednosti, kar ima za posledico hitrejše in bolj učinkovito poslovanje ter nove poslovne priložnosti zahvaljujoč zmožnosti celovitega obvladovanja kompleksnih logističnih izzivov. Vse našteto se bo odražalo v večji konkurenčnosti partnerjev – uporabnikov Centra trajnostne logistike ter s tem večji varnosti nas potrošnikov.

Mislimo na prihodnost – razmišljamo trajnostno.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več tukaj.